Skutki wycieku w Zakęciu zostały usunięte

Starostwo wykonało zadanie. W ramach działań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego skutki wycieku substancji ropopochodnej na ternie górotworu w Zakęciu zostały usunięte. Po przeprowadzeniu badań w akredytowanym laboratorium specjaliści potwierdzają, że w próbkach gleby nie ma przekroczeń.

teren spółki DPV Service w Zakęciu– To ważne, że pomimo towarzyszących problemowi emocji, wszystkie działania zostały profesjonalnie i skutecznie zrealizowane. Kolejny raz udało się to, dzięki współpracy starostwa, gminy oraz zaangażowanych służb – podkreśla Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska.

Dziś (31 marca 2022) w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie wycieku substancji ropopochodnej na terenie działki DPV Service w Zakęciu.

Starosta spotkała się z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu oraz Gminy Otyń. W posiedzeniu wzięli udział również przedstawiciele firmy PROTE – Technologie dla Środowiska, która zajmowała się usunięciem skutków wycieku.

W posiedzeniu PZZK uczestniczyli przedstawiciele gminy, firmy PROTE oraz WIOŚNa początku marca firma usunęła z terenu działki 126 ton zanieczyszczonej ziemi oraz tonę substancji znajdującej się w zbiornikach. Po wykonaniu prac firma pobrała 6 próbek gleby z dna powstałego wykopu. W jednej z nich pojawiły się przekroczenia, dlatego podjęto decyzję o usunięciu kolejnych 2 ton gleby. Po zakończeniu prac ostateczne wyniki badań wykazały, że na terenie wycieku nie ma już przekroczeń. Firma PROTE zajęła się również oczyszczeniem pokrytej substancją ropopochodną instalacji.

Oznacza to, że działania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego związane z wyciekiem substancji ropopochodnej na terenie spółki DPV Service zostały zakończone.

Przedstawiciele starostwa i urzędu górniczegoCo dalej ze składowiskiem substancji niebezpiecznych w Zakęciu? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi rozmowy z firmą, która ma przeprowadzić przegląd instalacji, dokonać niezbędne pomiary i wskazać, w jaki sposób można zamknąć istniejącą instalację i zlikwidować istniejący obiekt w Zakęciu. WIOŚ czeka również na wycenę wstępnych kosztów wykonania zabezpieczenia.

Działania podjął również Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu, który zmierza do wykonania zastępczego czyli likwidacji składowiska. W celu przeprowadzenia procedury urząd wystąpił także do sądu o ustalenie kuratora dla spółki DPV Service.