Uwaga! Ryzyko wystąpienia grypy ptaków!

Zasady bioasekuracjiNa podstawie wyników badań laboratoryjnych stwierdzono ostatnio następujące ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, podtyp H5N1, w gospodarstwach na terenie województwa łódzkiego, wielkopolskiego oraz mazowieckiego. W celu zapobieżenia powstania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu nowosolskiego, konieczne jest prowadzenie wszelkich działań, w tym prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej HPAI wśród hodowców drobiu, zarówno właścicieli małych gospodarstw jak i ferm komercyjnych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli przypominamy, że posiadacze drobiu/ptactwa zobowiązani są:

  1. Bezwzględnie przestrzegać bioasekuracji przy utrzymywaniu drobiu fermowego i przyzagrodowego.
  2. Drób przyzagrodowy należy utrzymywać w sposób zabezpieczający przed kontaktem z ptactwem dzikim, w tym między innymi : karma i woda powinny być w pomieszczeniu, do obsługi należy stosować odrębną odzież i obuwie,  najlepiej drób utrzymywać wyłącznie w kurnikach, zapewnić matę dezynfekcyjną w wejściu do kurnika, zabezpieczyć paszę i ściółkę przed dostępem ptactwa i gryzoni, prowadzić spis drobiu.

Osoby utrzymujące drób na potrzeby własne mają obowiązek zgłoszenia tego faktu do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Informuję również, że Inspekcja Weterynaryjna prowadzi wzmożony bierny monitoring występowania choroby w środowisku, szczególnie u dzikiego ptactwa.

Zgłoszenia o padłym dzikim ptactwie należy kierować m. in do tut. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w celu pobrania prób do badań laboratoryjnych w kierunku HPAI.