UWAGA! Wysoce zjadliwa grypa ptaków. Powiat nowosolski w strefie objętej zakażeniem

Mapa strefy objętej zakażeniem w powiatach wschowskim i nowosolskim 30 grudnia 2022 Wojewoda Lubuski wydał rozporządzenie w sprawie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatów wschowskiego i nowosolskiego.  

W wyznaczonej strefie nakazuje się utrzymywanie oraz karmienie i pojenie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie, w sposób ograniczający kontakt z ptactwem dzikim.

Rozporządzenie zostało wydane na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich w miejscowości Sława.

Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 30.12.2023