POZNAJ OFERTĘ
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU NOWOSOLSKIEGO

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego „Elektryk”
 

ul. Kościuszki 28,
67-100 Nowa Sól,
tel. 68 47 55 555,
www.ckziu-elektryk.pl
elektryk1@op.pl 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Liceum Ogólnokształcące Mundurowe (wojskowo-policyjno-strażackie);

Technikum: – technik elektryk; technik informatyk; technik ekonomista;  technik mechatronik; technik organizacji reklamy; technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; technik energetyk; technik budownictwa; technik mechanik;

Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia: elektryk; elektromechanik; mechatronik, monter zabudowy i robót wykończeniowych, operator obrabiarek skrawających, murarz-tynkarz, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik – monter maszyn i urządzeń;

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

 • Młodzieżowa Orkiestra Dęta
 • Kabaret
 • Grupy teatralne
 • Zespoły muzyczne
 • Koło rowerowe
 • Wolontariat
 • Kursy zawodowe

• PRAKTYKI ZAWODOWE
Praktyki zawodowe organizowane przez CKZIU “Elektryk” odbywają się w kraju i za granicą.
Praktyki zagraniczne odbywają się głównie u partnerów w Niemczech – Berlin i Fürstenwalde, a także we Włoszech (Sycylia). Uczniowie objęci są programem Erasmus+.

• PARTNERZY SZKOŁY
Klasy patronackie i partnerskie:
– technik elektryk – klasa patronacka ENEA
– technik mechatronik – współpraca z firmami Nord oraz Gedia (innowacja pedagogiczna)
Jesteśmy partnerem Akademii Górniczo-Hutniczej.
Współpracujemy z Uniwersytetem Zielonogórskim w ramach kształcenia w zawodach: energetyka odnawialna, mechatronika, elektryka, budownictwo.
Liceum ogólnokształcące – zajęcia realizowane we współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień, IV Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym, Dywizją Kawalerii Pancernej w Żaganiu, Policję Powiatową w Nowej Soli oraz Państwową Straż Pożarną

• REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie nowosolskim” prowadzone są zajęcia z przedmiotów zawodowych, kursy nadające uprawnienia państwowe, doradztwo zawodowe, dodatkowe zajęcia dwujęzyczne z przedmiotów zawodowych, płatne praktyki uczniowskie. Oferujemy kursy spawania, wysokościowe, nadające uprawnienia elektryczne, kurs prawa jazdy kategorii B.
Realizowane są również projekty nastawione na działania społeczne, wymiany uczniowskie ze szkołami w Niemczech i na Ukrainie.

• MOCNE STRONY SZKOŁY

– Szkoła przyjazna i bezpieczna dla ucznia.
– Bardzo dobrze przygotowana i doświadczona kadra nauczycielska, zaangażowana w rozwój szkoły oraz uczniów.
-Szkoła zapewniająca wszechstronny rozwój ucznia we współpracy z rodzicami oraz środowiskiem pozaszkolnym.
-Nowoczesne, przestronne budynki dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
– Specjalistyczne pracownie kształcenia ogólnego i zawodowego, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny, podłączone do szybkiego Internetu światłowodowego.
-Hala sportowa zaliczana do najlepszych w Polsce.
– Możliwość realizacji nietypowych, autorskich pomysłów uczniowskich – np. spływ Odrą, rajdy rowerowe, ekologia i inne.
 

 

Liceum Ogólnokształcące
im. K.K. Baczyńskiego

ul. Gimnazjalna 9
67-100 Nowa Sól
www.lonowasol.zgora.pl
lonsol@poczta.onet.pl

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Po gimnazjum klasy:
a) politechniczna (rozszerzona matematyka, fizyka i j. angielski)
b) prawnicza (rozszerzony j. polski, historia i j. angielski)
c) medyczna (rozszerzona biologia, chemia i j. angielski)
d) akademicka (rozszerzone 2 przedmioty i j. angielski)
e) akademicka (rozszerzone 2 przedmioty i j. angielski lub niemiecki)

Po szkole podstawowej klasy:
a) matematyczno-fizyczna (rozszerzona matematyka, fizyka i j. angielski)
b) humanistyczna (rozszerzony j. polski, historia, j. angielski)
c) biologiczno-chemiczna (rozszerzona biologia, chemia, j. angielski)
d) akademicka (rozszerzona biologia, j. polski, j. angielski lub niemiecki)
e) akademicka (rozszerzona geografia, matematyka, j. angielski)

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

• Koło astronomiczne
• Dodatkowe zajęcia rozszerzające z chemii, matematyki, biologii,
j. polskiego, wos-u i historii oraz języków obcych
• Klub Książki BACZYNIAK
• Klub Gier Planszowych GRACZYN
• Klub sportowy UKS ARES
• Szkolna Grupa Teatralna
• Zespół instrumentalno-wokalny DEZYNWOLTURA
• Koło j. łacińskiego
• SKS –  sekcja tenisa ziemnego oraz sekcja climbingu
• Wolontariat
• PCK
• Klub Amnesty International

• PARTNERZY SZKOŁY

Szkoły partnerskie:
– Lessing-Gymnasium w Hoyerswerdzie (Niemcy)
– Liceum Przyrodniczo-Matematyczne w Ivano-Frankivsku (Ukraina)
– Istituto di Istruzione Superiore “Umberto Pomilio” (Włochy)
– Kauno taikomosios dailes mokykla (Litwa)
– Ozel Egitimde Rasyonel Aclim Beykent Anadolu Lisesi (Turcja)
– Majal Blanco S. Coop., Santomera (Hiszpania)
– HTL Moessingerstrasse, Klagenfurt (Austria)
– Sultangazi Ataturk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Stambuł (Turcja)

Porozumienia o współpracy:
– Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego
– Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego
– Park Fizyki Centrum Matematyczno-Przyrodnicze ODRAn przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Soli

Współpraca z uczelniami wyższymi:
– Uniwersytet Zielonogórski
– Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
– Akademia Morska w Szczecinie
– Politechnika Wrocławska
– Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
– Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n/Odrą

• REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

– ERASMUS+ Myśl krytycznie, działaj empatycznie (Turcja, Litwa, Włochy)
– ERASMUS+ Aplikacje mobilne dla edukacji (Austria, Hiszpania, Turcja)
– PROMETERUSE – projekt ekologiczno-naukowy pod kierunkiem Wielkiej Brytanii
– Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” – realizacja projektów kulturalnych, sportowych, artystycznych i naukowych z partnerami z Niemiec i Ukrainy

• MOCNE STRONY SZKOŁY
– Szkoła Sukcesu wg wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej,
– Brązowa Tarcza jako znak jakości edukacji wg rankingu PERSPEKTYW,
– blisko stuprocentowa zdawalność egzaminu maturalnego i wysokie wyniki w zakresie podstawowym i rozszerzonym,
– kontynuacja nauki na prestiżowych uczelniach wyższych w Polsce i za granicą
– doskonale wyposażone w narzędzia IT gabinety specjalistyczne i laboratoria do nauki przedmiotów przyrodniczych
– nowoczesna baza sportowa w postaci stadionu lekkoatletycznego i ścianki wspinaczkowej
– przyjazny dla środowiska system pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych (ogniwa fotowoltaiczne, system solarny i pompy ciepła)
– komfortowa przestrzeń do nauki i relaksu międzylekcyjnego stale wzbogacana o nowe miejsca wypoczynku
– opieka specjalistów i wsparcie psychologiczne w indywidualizacji procesu kształcenia
– szeroka działalność społeczna i wolontariacka skoncentrowana na wartościach szacunku i akceptacji wobec innych ściśle współpracująca ze środowiskiem lokalnym.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Nowej Soli

ul. Wrocławska 33a
67-100 Nowa Sól
tel. 68 387 47 61
www.zsp2-nitki.pl (nitki.edu.pl)
sekretariat@zsp2-nitki.pl, rekrutacja@zsp2-nitki.pl

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Technikum: technik usług fryzjerskich z innowacją kosmetyczną, technik przemysłu mody, technik stylista, technik handlowiec.

Branżowa Szkoła I Stopnia: każdy zawód świata, m.in.: mechanik samochodowy, stolarz, elektromechanik, elektryk, lakiernik, blacharz, fotograf, fryzjer, piekarz, cukiernik, kucharz, krawiec, sprzedawca, ślusarz, murarz-tynkarz, ogrodnik, tapicer.
Po szkole branżowej masz możliwość kontynuowania nauki w drugiej klasie liceum dla dorosłych lub szkole branżowej II stopnia!

Szkoły dla dorosłych:
Liceum Ogólnokształcące
Szkoły policealne: technik usług kosmetycznych, technik administracji, opiekun osoby starszej i opiekun medyczny.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe: A.19 Wykonywanie usług fryzjerskich, A.23. Projektowanie fryzur, K.1 Prowadzenie sprzedaży

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

• Uczniowie mają możliwość trenowania od podstaw judo w działającym przy szkole renomowanym klubie „Olimp”.
• W szkole od lat działa koło wolontariatu organizujące m.in. sztab WOŚP w Nowej Soli.
• Swoje pasje można rozwijać w klubie filmowym „Nitki” oraz szkolnym klubie sportowym.
Placówka prowadzi szereg zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych, matury.

• PARTNERZY SZKOŁY

Umowy patronackie łączą nas z firmami przemysłu odzieżowego: Omni Modo, High Type, M.P. By Style, warsztatami samochodowymi: Auto Komplex Ł. Szaramy, Auto-Elektryk J. Żurowskiego, oraz piekarniami: Siedlisko i Kleszczewscy. Naszymi partnerami są również: PSB Mrówka, sklepy Żabka, salon fryzjerski A. Piaskowskiej, Gedia Poland oraz firma meblarska Jadik.

INTERNAT

– 28 pokoi (pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe);
– dobre warunki socjalno-bytowe oraz higieniczno-sanitarne;
– !!! z internatu mogą korzystać wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Nowej Soli i okolic;
– stała opieka 24h/dobę;
– pomoc w nauce, w rozwijaniu zainteresować, wsparcie psychologiczne oraz zajęcia sportowe;
– DARMOWE WI-FI

REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

– Nitki za granicą – ERASMUS + praktyka zagraniczna w Niemczech – realizowana w technikum
– Nitki za granicą II – ERASMUS + staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii i UK dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej
– W przygotowaniu Nitki za granicą III – ERASMUS+ – zakłada staże we Włoszech i Niemczech.

• MOCNE STRONY SZKOŁY

– To jedyna placówka dającą możliwość kształcenia w dowolnie wybranym przez Ciebie zawodzie.
– Uczniowie zdają egzaminy zawodowe na poziomie bliskim 100%.
– Absolwenci naszej szkoły to fachowcy poszukiwani na rynku pracy krajowym i zagranicznym; to właściciele doskonale prosperujących zakładów usługowych działających w naszym regionie ( mechanicznych, fryzjerskich, cukierniczych, piekarniczych, gastronomicznych, krawieckich czy handlowych).
– Tutaj uczniowie rozwijają swoje skrzydła, odkrywają swoje powołanie zawodowe w otoczenie przyjaznej i twórczej atmosfery.
– Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, dwie sale gimnastyczne, siłownię oraz internat.
– Placówka oferuje możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego poprzez wyjazdy na praktyki i staże zagraniczne.
– Kadra pedagogiczna stara się, aby nauka w szkole sprawiała przyjemność i dawała szansę na dobre wejście w dorosłe życie.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jana Pawła II w Nowej Soli

ul. Wojska Polskiego 106
67-100 Nowa Sól
tel. 68 387 29 31
www.zsp4.net.pl
zsp4nsol@o2.pl 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

TECHNIKUM technik hotelarstwa technik logistyk
technik obsługi turystycznej technik żywienia i usług gastronomicznych

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
kucharz
magazynier – logistyk

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

Koło Fotograficzne „W obiektywie”
Klub Czytelnika
Spółdzielnia Uczniowska „Smakołyk”
Samorząd Uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu
Koło Kreatywne
Chór szkolny
Szkolne Koło Wojskowe GSR „SPOŻYWCZAK”
Szkolny Klub Sportowy

• PRAKTYKI ZAWODOWE

Szkoła organizuje 4-tygodniowe praktyki zawodowe w kl. 2 i 3, w zależności od zawodu, na terenie kraju i za granicą w ramach programu „Erasmus+”

• PARTNERZY SZKOŁY

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Restauracja „Bistro Klimat” Zielona Góra
 • AB FOODS POLSKA Sp. z o.o.
 • GEDIA Poland Sp. z o. o.
 • AUDIT Doradztwo Personalne
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
 • Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  w Nowej Soli

• REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

– Zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+
–  Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” obejmujący min. nieodpłatne kursy: florysty, prawo jazdy kat.B, carvingu, sommeliera, baristy, kuchnia fusion, obozy zawodowe, kuchnie świata, warsztaty z szefem kuchni, dekorowanie tortów, tworzenie sklepu internetowego, itp.
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego biblioteka szkolna wzbogaciła się w nowości wydawnicze z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej, poradników, lektur szkolnych, itp.

MOCNE STRONY SZKOŁY

nowoczesna baza dydaktyczna (najnowsze pracownie z kompleksowym wyposażeniem do każdego zawodu)
Szkolne Centrum Informacji
Wi-Fi w całej szkole
w pełni wyposażona baza prężnie działającego koła wojskowego
możliwość wyboru dyscypliny sportowej na zajęciach wychowania fizycznego
kompleks boisk „Orlik”
atrakcyjność zawodów deficytowych na rynku pracy
jedyny w regionie ośrodek egzaminacyjny dla gastronomów i kucharzy
muzyka na każdej przerwie
Relaksacyjny Klubik Uczniowski

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie

ul. 22 Lipca 5
67-120 Kożuchów
www.zsp5kozuchow.pl
zsp5kozuchow@wp.pl 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY:
Dla uczniów kończących szkołę podstawową:
5-letnie Technikum:
– Technik logistyk
– Technik informatyk
– Technik spedytor
Branżowa Szkoła I Stopnia

Dla uczniów kończących gimnazjum:
4-letnie Technikum:
– Technik logistyk
– Technik informatyk
– Technik spedytor
Branżowa Szkoła I Stopnia

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH:
3-letnie Liceum Ogólnokształcące
Roczna Szkoła Policealna: Opiekunka środowiskowa

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

Kółko strzeleckie.
Kółko dziennikarskie.
Wolontariat.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne.
Zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych.
Klub gier planszowych.
Zajęcia specjalistyczne.

• PRAKTYKI ZAWODOWE

Realizowane w renomowanych firmach z branży logistycznej, spedycyjnej, informatycznej i ekonomicznej oraz instytucjach administracji publicznej(ECE Logistics, amb software sp. Z.o.o. – Zielona Góra, Nord Napędy -Nowa Sól, Wasiak Group Kożuchów i inne.
Dodatkowe, płatne staże, praktyki zawodowe organizowane przez szkołę w zawodach w których kształcimy uczniów.

• PARTNERZY SZKOŁY

Szkoła Lette Verein z Berlina.
Pracodawcy kształcący pracowników młodocianych
( min. Restauracja pod Lipami, Sklep Wielobranżowy B. Dytko, R. Dytko, Auto-naprawa Antoni Rzepczyński, Zakład Stolarski- Stanisław Zegzuła – Kożuchów , Fredex-Import Export Gąsior Sp.J- Nowa Sól i inne)
Przedsiębiorstwa z branży logistycznej, spedycyjnej, informatycznej i ekonomicznej(XPO Logistics Płoty, Anneberg-Transport Int., Rosner Spedition – Zielona Góra)
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.
11 batalion remontowy w Żaganiu.
Uniwersytet Zielonogórski.
Placówki oświatowe na terenie gminy Kożuchów.

• REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim -obozy naukowo-zawodowe, kursy specjalistyczne ( Kurs NDG Linux Essentials, Kurs prawa jazdy kat.B orazT, kurs – operator kombajnu, kurs spawacza ,Autocad od 2 do 3 D, kurs grafiki komputerowej i inne) , płatne staże w firmach.

Prometeruse – europejski projekt ekologiczny.

• MOCNE STRONY SZKOŁY

Bardzo dobra organizacja procesów edukacyjnych zachodzących w szkole dokonana w wyniku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez wizytatorów LKO-XII 2018r. https://www.npseo.pl/action/raports

Bogato wyposażona baza szkoły, ośrodek egzaminacyjny OKE w zawodach: informatyk, logistyk, spedytor, ekonomista.

Budynek szkoły dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przyjazna oraz korzystna atmosfera, sprzyjająca wspieraniu ucznia w jego indywidualnym i wszechstronnym rozwoju.

Metody pracy dostosowane do możliwości uczniów zdolnych i mających trudności w nauce.

Możliwość rozwijania zainteresowań poprzez udział w realizowanych innowacjach pedagogicznych: wojskowa, wzmacniająca kompetencje w zawodach: technik informatyk, logistyk, spedytor i ekonomista.

Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego i zawodowego.

Szkoła sprzyja uczniom w rozwijaniu ich inicjatyw, poprzez organizowanie przedsięwzięć oraz projektów edukacyjnych.

Kompleksowe wyposażenie absolwenta szkoły w kompetencje oczekiwane przez pracodawców [językowe, informatyczne, społeczne].

Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Nowej Soli;

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli
ul. Arciszewskiego 13
67-100 Nowa Sól,
tel 68 324 44 40,
www.soswnowasol.pl, 
sosw_nsol@wp.pl

 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

1. Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi dla uczniów w niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym a także z niepełno sprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem i niepełnosprawnością ruchową.
2. Szkoła Branżowa I Stopnia kształci na kierunkach pracownik pomocniczy stolarza , introligator, kucharz
3. Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym realizuje przysposobienie do pracy w pracowni: kucharskiej, gospodarstwa domowego, introligatorsko – poligraficznej, obróbki drewna oraz pracowni rękodzieła.
• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

Zajęcia sportowe dla uczniów : lekkoatletyka, kajakarstwo, narciarstwo zjazdowe
Zajęcia artystyczne: klub taneczny „Pauza” ,kółko teatralne „Maska”,
Zajęcia rekreacyjne: zbiórki harcerskie, wycieczki , konkursy szkolne
Warsztaty przyrodnicze, ekologiczne, ekonomiczne, europejskie

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe w Szkole Branżowej I Stopnia
Kucharz stołówka szkolna, introligator/ pracownik pomocniczy stolarza – praktyki w zakładach pracy
Przysposobienie do pracy w SPDP – realizowane na terenie placówki

• PARTNERZY SZKOŁY

1. Współpraca z Olimpiadami Specjalnymi – lubuskie organizacja zawodów sportowych , wyjazdy uczniów na zawody regionalne i ogólnopolskie, organizacja dodatkowych zajęć sportowych
2. Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie prowadzenia praktyk dla studentów oligofrenopedagogiki,
3. Placówka współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w zakresie organizacji dodatkowych zajęć terapeutycznych dla uczniów z autyzmem
4. W ramach współpracy z Publicznym Ośrodkiem Terapii w Kwidzynie oraz Centrum Rozwoju Porozumiewania „Gadatek” realizujemy indywidualną edukację w zakresie komunikacji AAC
5. Współpraca z Punktem Informacji Europejskiej Europe – Direct przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim- organizacja projektów edukacyjnych , konkursów i wycieczek.
6. Współpraca z Nadleśnictwem Nowa Sól realizacja projektów edukacyjnych, konkursów szkolnych i międzyszkolnych

• INTERNAT
22 miejsca w internacie, pokoje 2- osobowe, sanitariaty w bardzo dobrym stanie, zaplecze kuchenne, 2 świetlice, możliwość korzystania z pracowni multimedialnej

• REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim
Projekty edukacyjne:
„Razem czytamy „ projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Projekt edukacyjno- przyrodniczy we współpracy z Nadleśnictwem Nowa Sól „ Jezioro i las- lubimy was”
Szkolny Klub Ekologiczny : projekt ekologiczny „Dbamy o przyrodę”
Szkolny Klub SKO- „Oszczędzanie jest proste” we współpracy z bankiem PKO

• MOCNE STRONY SZKOŁY

1. Jesteśmy jedyną w powiecie placówką kształcenia specjalnego
2. Kształcimy na wszystkich szczeblach edukacji od przedszkola, szkoły podstawowej oraz szkoły branżowej i przysposabiającej do pracy
3. Wysoko wykwalifikowana kadra angażuje się w sprawy uczniów, pomaga, wspiera i zawsze służy pomocą.
4. Aby wspierać wszechstronny rozwój każdego ucznia tworzymy indywidualne programy terapeutyczne
5. Uwzględniamy indywidualne potrzeby każdego ucznia organizując zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, wyrównawcze, socjoterapeutyczne;
6. Rozwijamy zdolności i zainteresowania uczniów poprzez różnorodne zajęcia dodatkowe , kółka zainteresowań; między innymi sportowe, artystyczne i rekreacyjne
7. Umożliwiamy udział w konkursach, przeglądach olimpiadach sportowych, wycieczkach oraz spotkaniach z instytucjami wspierającymi;
8. Zapewniamy podopiecznym całodobową opiekę w internacie, pobyt w świetlicy dla uczniów dojeżdżających oraz możliwość korzystania z obiadów na stołówce
9. Organizujemy praktyki zawodowe w placówce i u pracodawców , zapewniamy pomoc w zakresie doradztwa zawodowego oraz konsultacje z psychologiem i pedagogiem
10. Mamy doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną, pracownię multimedialną, zaplecze sportowe, pracownie specjalistyczne i zawodowe . Jesteśmy placówką bez barier komunikacyjnych.