POZNAJ OFERTĘ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU NOWOSOLSKIEGO

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” 

ul. Wincentego Witosa 25, 67-100 Nowa Sól, tel. 068 47 55 555, www.ckziu-elektryk.pl
elektryk1@op.pl 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Liceum Ogólnokształcące Mundurowe (wojskowo-policyjno-strażackie);

Technikum: technik elektryk; technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; technik informatyk; technik mechatronik; technik ekonomista; technik organizacji reklamy; technik chłodnictwa i klimatyzacji; technik energetyk. NOWE KIERUNKI: technik fotografii i multimediów, technik mechanik, technik budownictwa;

Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia: elektryk, mechatronik, elektromechanik. NOWE KIERUNKI: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek skrawających, murarz-tynkarz;

• STYPENDIA
Szkoła wypłaca uczniom stypendia semestralnie jednorazowo w kwocie 200zł. Za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz wybitne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach.

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE
Kabaret – uczniowie wraz z nauczycielami przygotowują występy kabaretu na różne uroczystości szkolne (Dzień Nauczyciela, Dzień Otwartych Drzwi). Grupa występuje ze swoim autorskim programem oraz wznowieniami starych kabaretów dostosowanych treścią do realiów szkoły.

Grupy teatralne – w szkole prowadzona jest działalność dwóch grup teatralnych, które realizują przedstawienia dla zróżnicowanej widowni.

Zespoły muzyczne – obecnie w szkole działa zespół grający rocka. Szkoła jest otwarta na wszystkie propozycje działalności zespołów muzycznych. Do dyspozycji zespołu jest przygotowana sala ćwiczeniowa. Uczniowie koncertują dla uczniów, nauczycieli i mieszkańców miasta przy każdej nadarzającej się okazji. W szkole działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta składająca się z kilkudziesięciu muzyków, którzy koncertują w kraju i za granicą.

Szkolny Klub Sportowy „Elektron” – w jego ramach można rozwijać zainteresowania sportowe.

• KONKURSY ZAWODOWE
Udział w konkursach zawodowych dla uczniów poszczególnych typów kształcenia (o najlepszego ucznia w zawodzie technik elektryk, technik mechatronik).

Udział w konkursach zawodowych dla uczniów klas technik informatyk (konkursach TIK-TAK, graficznych, z zakresu tworzenia programów, gier itp.), technik ekonomista (w tym rachunkowości, księgowości, prawa itp.) oraz technik organizacji reklamy (konkursy z zakresu reklamy, których nazwy zależą od organizatora konkursu).

• MOŻLIWOŚĆ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH
Język angielski – na każdym poziomie z możliwością rozszerzenia;
Język niemiecki – na każdym poziomie z możliwością rozszerzenia;
Język francuski – dla osób rozpoczynających naukę.

• PRAKTYKI ZAWODOWE
Praktyki zawodowe organizowane przez CKZIU „Elektryk” odbywają się w kraju i za granicą.
Praktyki w Polsce odbywają się u pracodawców i prowadzone są pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych. Obecnie szkoła współpracuje z wieloma prężnie rozwijającymi się firmami znajdującymi się głównie na terenie woj. lubuskiego. Praktyki zagraniczne odbywają się głównie u partnerów w Niemczech – Berlin i Fürstenwalde, a także we Włoszech (Sycylia), uczniowie objęci są programem Erasmus+. Obecnie szkoła pracuje nad rozpoczęciem programu praktyk z Reunion (wyspa na Oceanie Indyjskim).

• SZKOŁY PARTNERSKIE
Ukraina
Liceum Ogólnokształcące nr 23 w Iwano-Frankiwsku, Szkoła I-III stopnia w Mykytyncach: prowadzona jest głównie wymiana w zakresie projektów historycznych, kulturoznawczych, rozwijających kompetencje społeczne. Odbywały się wielokrotnie przedstawienia, pokazy taneczne zaproszonych grup z Ukrainy z udziałem uczniów z wymienionych szkół oraz liczne projekty
z programów wspierających wymiany pomiędzy krajami, np. plener malarski, rajd górski, przejazd rowerami z Ukrainy do Polski, przedstawienia teatralne.

Uczelnia Techniczna nr 13 w Iwano-Frankiwsku, Technikum Ekonomiczno – Informatyczne w Samborze: prowadzona jest wymiana międzynarodowa w zakresie kształcenia zawodowego. Jej efektem jest cykliczny udział uczniów z Ukrainy w praktykach zawodowych organizowanych przez CKZiU „Elektryk” w określonych zawodach, np. mechatronik, informatyk, pracownik biurowy – ekonomista.

Niemcy
Europaschule Oberstufenzentrum Palmnicken: wymiana partnerska ze szkołą w zakresie kształcenia zawodowego oraz ogólnego. Wspólnie zrealizowano wiele projektów i w planach wciąż są dalsze działania ze szkołą. Do sztandarowych elementów wymiany należy Nowosolada oraz praktyki zawodowe. W ramach partnerstwa odbywały się również warsztaty teatralne, muzyczne, artystyczne, sportowe – w tym warsztaty nordic-walking.

Gudewill-Schule Thedinghausen – wymiana partnerska ze szkołą w Thedinghausen opiera się głównie na projektach kulturowych oraz poświęcona jest nauce języka. Dwa razy w roku uczniowie z Polski oraz Niemiec spotykają się w celu kształcenia umiejętności i kompetencji językowych.

Wasser und Schifffahrtsamt Berlin Ausbildungswerkstatt Fürstenwalde – nasi uczniowie w ramach programu Erasmus+ wyjeżdżają do Niemiec, natomiast młodzież niemiecka odbywa praktyki w Polsce remontując oraz odbudowując zniszczone urządzenia melioracyjne.

• REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

PNWM – W partnerstwie ze szkołą Europaschule Oberstufenzentrum Palmnicken w Fürstenwalde (Brandenburgia) zrealizowano projekt „Wyplatasz-wymiatasz”. Młodzież wzięła udział w warsztatach wikliniarskich oraz zapoznała się ze sposobem uprawiania i możliwościami zastosowania tych surowców. Przekonała się, że mogą służyć zarówno jako materiał do tworzenia produktów artystyczno-użytkowych, jak i odnawialne źródło energii. Po zakończeniu projektu w „Elektryku” podjęto decyzję o otwarciu klasy technik odnawialnych źródeł energii. Projekt zwyciężył w rankingu konkursowym PNWM, a realizatorzy otrzymali nagrody rzeczowe i finansowe.

NCK – „Polsko-ukraiński rajd rowerowy” – uczniowie i nauczyciele z „Elektryka” i z Iwano-Frankiwska przejechali 1.092 km na rowerze, w dziennych odcinkach od 100 do nawet 160 km. Łącznie spędzili 49 godzin na siodełku i wykonali ponad 150 tysięcy obrotów pedałami. Rajd rowerowy z Iwano-Frankiwska do Nowej Soli to przykład doskonałej organizacji oraz połączenia sportu, edukacji, kultury i integracji. Projekt był kontynuowany jako „Nowa Sól – miasto które łączy”, w jego trakcie uczniowie pokonali trasę wynoszącą kolejnych 1000 km – z Brukseli do Nowej Soli.

Środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (w okresie ostatnich 8 lat 8 projektów) miedzy innymi: Wiedza z „Elektryka” – mój sukces zawodowy, 01.06.2012r. – 30.05.2014r. – Projekt obejmował uczniów technikum. Zadania projektu: zajęcia rozszerzające wiadomości z zakresu ICT, doradztwo zawodowe i psychologiczne, ekonomiczne dodatkowe zajęcia dwujęzyczne, warsztaty antydyskryminacyjne, kurs przygotowujący do egzaminu nadającego uprawnienia do 1 KV, zajęcia wyrównujące z matematyki, zajęcia
z języków obcych, praktyki uczniowskie, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów zawodowych i inne (m.in. Dzień Eksperymentatora).

• MOCNE STRONY SZKOŁY

– Bardzo dobrze przygotowana i doświadczona kadra nauczycielska (dwóch doktorów, 71 magistrów
i magistrów inżynierów, w tym 43 egzaminatorów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe).

– Nauczyciele zaangażowani w rozwój, życie szkoły i ucznia dzięki czemu szkoła oferuje różnicowaną i atrakcyjną ofertę edukacyjną popartą realizacją licznych programów dydaktycznych, innowacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych;

– Uczniowie przygotowani w takich warunkach osiągają wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe jednocześnie absolwenci szkoły (i późniejsi absolwenci wyższych uczelni) to ludzie znani w świecie nauki, ekonomii, sportu innych dziedzin życia (wśród nich są: m.in. Tadeusz Wrona – pilot LOT, Jacek Kukluk – doktor fizyki Uniwesytet Harward, Ireneusz Wojciechowski – Dyrektor Ekonomiczny Toyota Polska, lekkoatleci: Grzegorz Cybulski, Ryszard Kopijarz, Tomasz Babiszkiewicz, Magdalena Ogórek (judo) i wielu innych sportowców, muzyków, naukowców, księży itd.);

– Bardzo dobra baza dydaktyczna – 10 pracowni komputerowych i multimedialnych, dostęp do Internetu w każdej sali dydaktycznej. Skomputeryzowana biblioteka. Pracownie biologii, geografii, chemii i fizyki z pełnym wyposażeniem dydaktycznym. Nowoczesne pracownie do kształcenia zawodowego uzupełniane w najlepszy sprzęt, firma symulacyjna dla ekonomistów;

– Bardzo duże wykorzystywanie funduszy UE w ramach projektów twardych (zakupy sprzętu rozwój bazy) oraz miękkich (zajęcia dodatkowe dla uczniów, staże uczniowskie, wakacyjne szkoły liderów, Kuźnie Talentów, wycieczki zawodowe i językowe, itp.). Wykorzystywanie różnych programów do realizacji nietypowych uczniowskich pomysłów – np. spływ Odrą, rajdy rowerowe, ekologia i inne – Narodowe Centrum Kultury, Euroregion Nysa – Sprewa-Bóbr, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, ERASMUS.

*Od 1 września 2017 r. Zasadnicze Szkoły Zawodowe staną się Szkołami Branżowymi I stopnia

 

Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego

ul. Gimnazjalna 9, 67-100 Nowa Sól, www.lonowasol.zgora.pl, lonsol@poczta.onet.pl

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Politechniczny, prawniczy, medyczny, akademicki, sportowy

• STYPENDIA

Szkoła wypłaca uczniom stypendia semestralnie jednorazowo w kwocie 200zł. Za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz wybitne osiągnięcia. Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują nagrody książkowe i rzeczowe.

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

– matematyczne, historyczne, fizyczne, TEATR AVIS, Klub Sportowy „Ares”, koło PCK.

• KONKURSY ZAWODOWE

Szkoła nie prowadzi konkursów zawodowych, ale jako liceum co roku organizuje Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Baczyniak” (w tym roku odbędzie się XII edycja konkursu).

• MOŻLIWOŚĆ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski – poziom podstawowy i rozszerzony
Język niemiecki – poziom podstawowy i rozszerzony
Język francuski – poziom podstawowy i rozszerzony

• SZKOŁY PARTNERSKIE

Niemcy
Lessing Gymnasium Hoyerserda: wymiana od 40 lat.

Ukraina
Liceum Przyrodniczo-Matematyczne – Ivano-Frankivsk: wymiana od 7 lat.

• REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

Prometeruse – to międzynarodowy projekt naukowo-językowy poświęcony zmianom klimatycznym oraz sposobom pomiaru zużycia energii i jej oszczędzania. W projekcie bierze udział 20 szkół rozsianych w krajach Unii Europejskiej. Uczniowie pod kierunkiem dr Benedicta O’Donnell’a wykładowcy z Wielkiej Brytanii, uczestniczą w wykładach prowadzonych w języku angielskim, poświęconych zagadnieniom fizycznym i chemicznym. Oprócz tego, nasi uczniowie współpracują bezpośrednio z uczniami z partnerskiej szkoły Lycée Romain Rolland w Paryżu mierząc i porównując zużycie energii w obu szkołach, w swoich domach i w krajach UE. Finałem projektu jest konkurs poświęcony odnawialnym źródłom energii polegający na rozwiązaniu quizu online w języku angielskim po każdym wykładzie. W ramach współpracy językowej uczniowie stworzyli filmy promujące nasze miasto i szkołę i przesłali je do partnerów we Francji.
Projekt Szkolnego Klubu Sportowego w ramach rozwijania sportu wśród dzieci i młodzieży;
-„Nasze Kultury” – Projekt polsko-niemiecko-ukraiński. Projekt odbył się w ramach wymiany uczniowskiej i finansowany był przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży Jugendwerk. Uczniowie brali udział w obchodach Dnia Patrona szkoły, poznawali Polskę i elementy jej kultury. Ponadto bardzo dobrze się bawili, poznawali i uczyli.

• MOCNE STRONY SZKOŁY
– „Szkoła Sukcesu” wg wskaźników EWD;
– Bardzo dobre wyniki na maturze i prawie stuprocentowa zdawalność;
– Nowoczesne pracownie przedmiotowe i obserwatorium astronomiczne;
– Klub sportowy „ARES” i najnowocześniejszy w regionie stadion lekkoatletyczny- czołowe miejsca w zawodach sportowych;
– Ścianka wspinaczkowa (climbing), siłownia i strzelnica;
– Nowoczesna i multimedialna biblioteka;
– Wieloletnia współpraca międzynarodowa z zaprzyjaźnionymi szkołami;
– Współpraca z uczelniami wyższymi: Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu;
– Możliwości rozwijania i prezentowania swojej twórczości, aktywna działalność społeczna.
– Dogodna lokalizacja w centrum miasta, blisko dworca PKP i PKS;

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Nowej Soli

ul. Wrocławska 33a, 67-100 Nowa Sól, tel. 068 387 47 61, www.zsp2-nitki.pl (nitki.edu.pl)
sekretariat@zsp2-nitki.pl, rekrutacja@zsp2-nitki.pl

 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Nauka w systemie dziennym:
Technikum: technik usług fryzjerskich. NOWY KIERUNEK: technik przemysłu mody
Zasadnicza Szkoła Zawodowa*: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, piekarz, cukiernik, kucharz, sprzedawca, lakiernik, ślusarz, murarz-tynkarz, fotograf, elektryk, ogrodnik i wiele innych.
Szkoły dla dorosłych w systemie zaocznym:
Liceum Ogólnokształcące
Szkoły policealne: technik administracji, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny
Kwalifikacyjne kursy zawodowe: A.19 Wykonywanie usług fryzjerskich, A.23. Projektowanie fryzur, K.1 Prowadzenie sprzedaży

STYPENDIA
Szkoła wypłaca uczniom stypendia semestralnie jednorazowo w kwocie 200zł. Za wyniki w nauce oraz wyniki sportowe. W technikum wymagana jest średnia ocen na poziomie 4,7, w zasadniczej szkole zawodowej 4,3.

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

– Kółko matematyczne, sekcja judo, wolontariat, zajęcia sportowe.

• KONKURSY ZAWODOWE

– Konkurs Fryzjerski o Kryształowy Grzebień, Wewnątrzszkolny Konkurs wiedzy o Antonim Cierplikowskim, Potyczki mechaniczne.

• MOŻLIWOŚĆ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski – poziom podstawowy
Język obcy zawodowy – w zależności od dokonanego wyboru zawodu

• PRAKTYKI ZAWODOWE

Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej praktyki odbywają się u pracodawców na podstawie umowy. Praktyki odbywają się przez 3 lata w całym cyklu nauki, w zależności od klasy 2 lub 3 dni w tygodniu. Uczniowie otrzymują wynagrodzenie. Praktyka zakończona jest egzaminem zawodowym.
W technikum praktyki zawodowe odbywają się w specjalistycznych pracowniach na terenie szkoły. Miesięczna praktyka zawodowa była realizowana w zakładach oraz firmach na terenie Niemiec ( w ramach programu Erasmus +).
INTERNAT

– 28 pokoi (pokoje 1,2,3,4 osobowe);
– dobre warunki socjalno-bytowe oraz higieniczno-sanitarne;
– 4 wspólne sanitariaty;
– !!! z internatu mogą korzystać wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Nowej Soli i okolic;
– nie ma stałej opłaty, jedynie stawka żywieniowa – 10 zł dziennie za 3 posiłki;
– stała opieka 24h/dobę;
– pomoc w nauce, w rozwijaniu zainteresować, wsparcie psychologiczne oraz zajęcia sportowe;
– DARMOWE WI-FI

REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

Nitki za granicą – ERASMUS + – miesięczna praktyka zagraniczna – realizowana w technikum (Niemcy)
Nitki za granicą II – ERASMUS + – 2 tygodniowe staże zagraniczne dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej (Włochy, Hiszpania, UK)
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

• MOCNE STRONY SZKOŁY

– Szkoła posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, dwie sale gimnastyczne, siłownię oraz internat;
– To jedyną placówką dającą możliwość kształcenia w dowolnie wybranym przez siebie zawodzie;
– Kształci fachowców oraz specjalistów, którzy poszukiwani są na lokalnym rynku prac;
– Oferuje możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego poprzez wyjazdy na praktyki i staże zagraniczne;
– Uczniowie zdają egzaminy zawodowe na poziomie zbliżającym się do 100%;
– Kadra pedagogiczna stara się, aby nauka w szkole sprawiała przyjemność i dawała szansę na dobre wejście w dorosłe życie.

*Od 1 września 2017 r. Zasadnicze Szkoły Zawodowe staną się Szkołami Branżowymi I stopnia

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II

ul. Wojska Polskiego 106, 67-100 Nowa Sól, tel. 068 387 29 31, www.zsp4.net.pl, zsp4nsol@o2.pl 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018
– technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej.

NOWE KIERUNKI: technik logistyk „klasa mundurowa”, technik spedytor, kucharz, piekarz, cukiernik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.

• STYPENDIA

Stypendia naukowe za wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, za szczególne osiągnięcia sportowe. Nagrody rzeczowe dla Absolwenta roku, laureatów konkursów szkolnych i powiatowych.

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

 Koło Fotograficzne „W obiektywie”, Dyskusyjny Klub Edukacyjny, Spółdzielnia Uczniowska „Smakołyk”, Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Wolontariatu, Koło Kreatywne, Chór szkolny, Szkolne Koło Wojskowe GSR „SPOŻYWCZAK”, Szkolny Klub Sportowy SKS, Koło Cyklistów, Koło Młodych Logistyków.

• KONKURSY ZAWODOWE 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna i Spedycyjna, Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny, Ogólnopolska Olimpiada o Rynku Pracy-liczne sukcesy uczniów.

• MOŻLIWOŚĆ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski i język niemiecki
– na poziomie podstawowym we wszystkich zawodach
– na poziomie rozszerzonym w zawodach technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa

• PRAKTYKI ZAWODOWE

Szkoła organizuje 4-tygodniowe praktyki zawodowe w kl. 2 i 3, w zależności od zawodu, na terenie kraju i za granicą.

• SZKOŁY PARTNERSKIE

Niemcy
We wrześniu 2016 r. podpisano umowę współpracy ze Szkołą Branżową w Hanowerze w zakresie wymiany integracyjnej i zawodowej młodzieży

• REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

Praktyki zawodowe gastronomów w Lipsku w Niemczech maj 2017 w ramach Erasmusa;
Projekt LRPO Lubuskie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego obejmujący m.in. nieodpłatne kursy: wózka widłowego, prawo jazdy kat.B, carvingu, someliera, baristy itp.

MOCNE STRONY SZKOŁY

– Budynek spełniający standardy przestrzenne;
– Szkolne Centrum Informacji;
– Wi-Fi w całej szkole;
– W pełni wyposażona baza prężnie działającego koła wojskowego;
– Możliwość wyboru dyscypliny sportowej na zajęciach wychowania fizycznego;
– Kompleks boisk „Orlik”;
– Wkrótce powstanie pięć nowoczesnych pracowni zawodowych;
– Atrakcyjność zawodów deficytowych na rynku pracy;
– Jedyny w regionie ośrodek egzaminacyjny dla gastronomów i kucharzy;
– Radiowęzeł i muzyka na każdej przerwie;
– Relaksacyjny Klubik Uczniowski.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego

ul. 22 Lipca 5, 67-120 Kożuchów, www.zsp5kozuchow.pl
zsp5kozuchow@wp.pl 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Czteroletnie Technika: technik spedytor; technik informatyk – możliwość realizacji innowacji pedagogicznej: wojskowej (cyberatak i ochrona sieci); technik logistyk – możliwość realizacji innowacji pedagogicznej: logistyk wojskowy. NOWE KIERUNKI: technik technologii drewna; technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa* – 28 zawodów.
NOWE ZAWODY: kierowca – mechanik; fotograf; kierowca motocyklowy.Szkoły policealne dla dorosłych (dla absolwentów szkół średnich): technik BHP.
NOWE KIERUNKI: opiekunka środowiskowa; asystent osoby niepełnosprawnej.

• STYPENDIA

Szkoła wypłaca uczniom stypendia semestralnie jednorazowo w kwocie 200zł. Za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Dotyczy to uczniów zarówno Technikum jak i Szkoły Zawodowej. Kwota 200zł na semestr.Inne formy wynagradzania w Technikum i Szkole Zawodowej to wyróżnienia oraz statuetki w kategoriach: – Mistrz frekwencji, – Absolwent roku, – Aktywista roku, – Lider sportu.
• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

Kółko teatralne, konwersacje w języku angielskim i niemieckim, zajęcia z robotyki i programowania, gazetka szkolna, koło strzeleckie, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia przygotowujące do matury: matematyka, język polski, języki obce oraz do egzaminu w zakresie kwalifikacji w zawodzie.
• KONKURSY ZAWODOWE
– Powiatowy konkurs z przedsiębiorczości pod hasłem: „Własny biznes – prowadzenie negocjacji”; Konkurs ogólnoprzedmiotowy dla gimnazjów „OMNIBUS”; Konkurs z grafiki komputerowej dla gimnazjalistów „OYM”; Powiatowy konkurs informatyczny „Open Your Mind”;
– V Powiatowe Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej dla szkół i organizacji Powiatu Nowosolskiego;
– Turniej sprawnościowy klas mundurowych Powiatu Nowosolskiego „Przygoda – walka – wiedza”.

• MOŻLIWOŚĆ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski – poziom rozszerzony;
Język niemiecki – poziom rozszerzony;
Języki obce zawodowe

• PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe realizowane są w firmach i instytucjach na terenie kraju i za granicą. Czas trwania praktyk to 4 tygodnie w trzeciej klasie technikum. W ramach programu Erasmus+ uczniowie wyjeżdżają do Irlandii Północnej – Belfast, Londondery. Planowane są praktyki w Hiszpanii. Na terenie kraju uczniowie odbywają praktyki m. in. w firmach: XPO Transport Solutions Poland, Rosner Spedition, J&J Transport – Spedycja, Anneberg – Transpol Int., amb software, Apator Rector i inne…

• SZKOŁY PARTNERSKIE

Irlandia Północna
Od roku 2016 szkoła współpracuje z Foyle International (szkoła językowa i ośrodek mobilności młodzieży w Londondery w Irlandii Północnej) w zakresie organizacji staży zawodowych.

• REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

-„Brytyjskie doświadczenia zawodowe”, projekt realizowany w ramach ERASMUS+ umożliwia uczniom realizację praktyk zawodowych u pracodawców w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.
„Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie nowosolskim”, projekt na lata 2016-2022 polegający na doposażeniu pracowni kształcenia zawodowego i szerokiej ofercie szkoleń, kursów z zakresu kształcenia zawodowego dla uczniów.

• MOCNE STRONY SZKOŁY

– Przyjemna, kameralna atmosfera;
– Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminów zewnętrznych, wolontariat;
– Obozy integracyjne dla klas pierwszych;
– Współpraca z wiodącymi pracodawcami w zakresie wspierania kształcenia zawodowego;
– Profesjonalne praktyki zawodowe w sprawdzonych firmach w kraju oraz za granicą (ERASMUS+: W. Brytania, Niemcy, Włochy);
– Możliwość realizacji ciekawych innowacji pedagogicznych (wojskowa i in.);
– Staże zawodowe, kursy kwalifikacyjne, obozy naukowe dofinansowane z UE (Projekt 2016-2022).

*Od 1 września 2017 r. Zasadnicze Szkoły Zawodowe staną się Szkołami Branżowymi I stopnia

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa* przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli;

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli
ul. Arciszewskiego 13, 67-100 Nowa Sól, tel 068 324 44 40, www.soswnowasol.pl,  sosw_nsol@wp.pl

 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zasadnicza Szkoła Zawodowa: kucharz, stolarz, introligator

Przysposobienie do pracy dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ( pracowania gospodarstwa domowego, pracownia stolarska, pracownia introligatorska)

• STYPENDIA
W szkole zawodowej – stypendia za wyniki w nauce dla uczniów uzyskujących średnią 4,5.

szkoła przysposabiającej do pracy – stypendia za osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

– Szkolny Klub Ekologa, Szkolny Klub Europejski, Samorząd Uczniowski, Szkolny Wolontariat, Kółko teatralne, Klub Olimpiad Specjalnych „Herkules”, UKS „Dziesiątka”, Szkolny Klub PCK, zajęcia sportowe, plastyczne

MOŻLIWOŚĆ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Język niemiecki – poziom podstawowy w szkole branżowej;

PRAKTYKI ZAWODOWE

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
– kucharz – praktyki w stołówce szkolnej w wymiarze 10 godzin tygodniowo;
– introligator/stolarz – praktyki w pracowni szkolnej w wymiarze 10 godzin tygodniowo w każdym zawodzie;

• SZKOŁY PARTNERSKIE

Oranienburg – wspólna realizacja projektów edukacyjnych, spotkania w placówkach, udział w uroczystościach szkolnych

• INTERNAT
22 miejsca w internacie, pokoje 2- osobowe, sanitariaty w bardzo dobrym stanie, zaplecze kuchenne, 2 świetlice, możliwość korzystania z pracowni multimedialnej

• REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

– z zakresu promocji zdrowia klasy I-III „Pięć porcji owoców i warzyw”, „Radosny Uśmiech-Radosna Przyszłość”;
– udział w programie „Zachowaj równowagę”, „Zdrowo jem, więcej wiem” (program Fundacji BOŚ)
– realizacja projektu „Witajcie w naszej bajce” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowane przez Centrum Wolontariatu
– realizacja programu we współpracy z Publicznym Ośrodkiem Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie – komunikacja uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną.

• MOCNE STRONY SZKOŁY

– praktyki zawodowe na terenie placówki;
– mało liczne klasy do 12 uczniów;
– różnorodne zajęcia dodatkowe , kółka zainteresowań;
– wycieczki, uroczystości szkolne organizowane zgodnie z zainteresowaniami uczniów;
– szkoła organizuje dodatkowe zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, wyrównawcze, socjoterapeutyczne;
– kadra angażuje się w sprawy uczniów, pomaga, wspiera i zawsze służy pomocą.

*Od 1 września 2017 r. Zasadnicze Szkoły Zawodowe staną się Szkołami Branżowymi I stopnia