Egzaminy zawodowe w szkołach powiatu nowosolskiego

Sesja zimowa egzaminów zawodowych właśnie jest na półmetku. Dla uczniów naszych szkół to przepustka do zdobycia wybranego zawodu i realizacji życiowych planów. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 31 marca 2021 r.

Uczniowie CKZiU Elektryk podczas części pisemnej egzaminów zawodowych11 stycznia 2021 r. rozpoczęła się kolejna sesja egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanych z racji pandemii, w zaostrzonym reżimie sanitarnym.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli do egzaminów przystępują uczniowie oraz absolwenci w 13 kwalifikacjach, w następujących
zawodach: technik elektryk, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik informatyk, technik ekonomista  oraz technik organizacji reklamy.  W CKZiU Elektryk przystąpienie do części pisemnej egzaminu zadeklarowało 65 uczniów i absolwentów, natomiast do części praktycznej 94.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 deklaracje udziału w egzaminach zimowych złożyło 113 uczniów. Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych zdają egzaminy w następujących kwalifikacjach sporządzanie potraw i napojów oraz organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Z kolei logistycy zdobywają kwalifikacje z zakresu zarządzania środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, organizacji i monitorowania przepływu zasobów informacji w jednostkach organizacyjnych, obsługi magazynów oraz organizacji transportu.

Do egzaminów zawodowych w sesji zimowej podeszli również uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie – głownie logistycy, informatycy, ale także sprzedawcy. Deklaracje przystąpienia do egzaminów pisemnych złożyło 27 uczniów, z kolei do egzaminów praktycznych 30.