Edukacja włączająca to szansa dla wszystkich uczniów

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem O wyzwaniach, problemach i możliwościach, jakie daje edukacja włączająca rozmawiali uczestnicy konferencji „Edukacja inkluzyjna, polsko-niemiecka wymiana doświadczeń”. Wydarzenie zorganizowane przez Powiat Nowosolski spotkało się z dużym zainteresowaniem.

Edukacja włączająca (tj. inkluzyjna) to model edukacji, który uwzględnia różnorodność uczniów i zakłada dostosowanie systemu edukacji formalnej do indywidualnych potrzeb, możliwości i uzdolnień. Obecnie w Polsce i w Europie zindywidualizowane formy kształcenia zyskują na znaczeniu. Jednak realizacja założeń jakie niesie ze sobą edukacja włączająca rodzi wiele pytań. W odpowiedzi na potrzeby dyrektorów, nauczycieli, pedagogów oraz jednostek realizujących zadania oświatowe z inicjatywy Członka Zarządu Sylwii Wojtasik Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przygotował konferencję na ten temat.

W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjnyPomysł zrodził się podczas jednego ze spotkań z przedstawicielami partnerskiej placówki OSZ Centrum II w Cottbus, która ma w tej kwestii doświadczenie. To właśnie wymiana polsko-niemieckich doświadczeń oraz kwestie związane z przedstawieniem zakresu uniwersalnego projektowania w edukacji, diagnozą funkcjonowania i rozwojem kompetencji pedagogów stały się głównym tematem omawianym podczas konferencji, która odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli.

W drugiej części wydarzenia odbył się panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych ekspertów oraz uczestników konferencji. W ramach 3 warsztatów skupiono się na opracowaniu wyzwań edukacji inkluzyjnej oraz efektywnych rozwiązań, wspierających działania nauczycieli, pedagogów, rodziców oraz uczniów.

W konferencji uczestniczyli Lubuski Kurator Oświaty i przedstawiciele Zarządu Powiatu Nowosolskiego– Cieszę się, że konferencja spotkała się z zainteresowaniem, o czym świadczy duża liczba uczestników. Zebrane dane będą cennym materiałem do szkół w procesie wprowadzania i dostosowywania placówek do nowych zadań. Może to być baza dla innych szkół do tworzenia kolejnych dobrych rozwiązań. Przedyskutowane problemy mogą również zapobiec występowaniu błędów oraz ułatwić znalezienie konkretnych rozwiązań – mówi Członek Zarządu Sylwia Wojtasik.

Konferencja „Edukacja inkluzyjna, polsko-niemiecka wymiana doświadczeń” to zadanie, na które Powiat Nowosolski otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr. Z uwagi na pandemię realizacja projektu była możliwa dopiero w listopadzie 2022 r.