Dyskusja na temat zawodów rzemieślniczych

Dnia 07.03.2023 r.  w Nowej Soli, w ramach projektu „Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji” odbyła się dyskusja, w której udział wzięły osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w profilu usługowo-rzemieślniczym (dyrektorowie ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w Nowej Soli). Na spotkanie zaproszono również przedsiębiorców współpracującymi z w/w szkołami.

Podczas dyskusji omówione zostały modele kształcenia zawodowego w po obu stronach granicy wraz z ich zaletami i wadami.

Podczas spotkania uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli zaprezentowali umiejętności w zakresie fachu, do którego się przygotowują tj. fryzjerstwa i gastronomii (flambirowanie potraw).

W spotkaniu udział wzięło łącznie 80 osób z Polski i Niemiec.