Będziemy realizować projekt dla młodych rzemieślników

Projekt Powiatu Nowosolskiego „Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji” znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej INTERREG 2014 – 2020. W ramach projektu planowana jest modernizacja pracowni zawodowych oraz szereg warsztatów dla uczniów „Nitek” i „Spożywczaka”. Wartość tego zadania to prawie 2,5 mln zł.

– Kolejne środki finansowe trafią do Powiatu Nowosolskiego. Kolejny złożony przez nas wniosek znalazł się na pierwszym miejscu rankingowym Listy INTERREG 2014 – 2020 – zapowiada Wicestarosta Waldemar Wrześniak.

Powiat Nowosolski we współpracy z niemieckim partnerem – Centrum Innowacji i Technologii będzie realizował kolejny transgraniczny projekt dedykowany zawodowcom. W przedsięwzięciu wezmą udział uczniowie dwóch nowosolskich szkół – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Działania mają rozpocząć się w przyszłym roku.

85% dofinansowania

„Młodzi rzemieślnicy dla pogranicza…” to duży zastrzyk gotówki dla naszych szkół. Wartość projektu to 2 434 877 zł czyli blisko 609 tys. euro, z czego 509 tys. euro zaplanowano na działania po stronie Polskiej. Aż 85% tej kwoty ma pochodzić z programu INTERREG 2014-2020.

W projekcie weźmie udział 35 uczestników z naszego powiatu oraz 35 uczniów z niemieckich placówek. Projekt dedykowany jest przyszłym gastronomom i cukiernikom, fryzjerom, mechanikom samochodowym oraz logistykom.

Nowoczesne pracownie

Dzięki tym pieniądzom uda się zmodernizować i doposażyć pracownie zawodowe, a przede wszystkim wyremontować ciągi komunikacyjne, które łączą zmodernizowane wcześniej pracownie w „Spożywczaku”.

Z kolei w ZSP nr 2 wyremontowane i doposażone zostaną pracownia fryzjerska oraz dla mechaników pojazdów samochodowych.

Warsztaty, szkolenia, spotkania

Przez dwa lata w ramach projektu będą odbywały się również kursy, szkolenia i warsztaty dla młodzieży z Polski i Niemiec. W ramach projektu zaplanowano kursy językowe – specjalistyczny kurs języka niemieckiego dla młodzieży z Polski oraz podstawowy kurs języka polskiego dla uczniów z Niemiec, panel dyskusyjny, transgraniczny konkurs umiejętności fryzjerskich i wizażu.

Uczestnicy projektu będą pracować również nad tutorialami oraz słownikiem branżowym.

W planach są również kursy zawodowe np. nowoczesnego strzyżenia i kreatywnej koloryzacji, nowoczesne techniki zdobnicze i dekoratorskie, logistyk – kurs wirtualne laboratoria serwisowanie klimatyzacji w zakresie nowych klimatyzacji, kurs carvingu i dekoracyjnego składania serwetek.

Dzięki projektowi wzrośnie poziom kształcenia zawodowego w kolejnych zawodowych placówkach oświatowych Powiatu Nowosolskiego.