Rycerstwo – Braterstwo – kolejny projekt Elektryka

„Rycerstwo – Braterstwo. Rycerska wyprawa po wspólną polsko-ukraińską przyszłość” to tytuł tegorocznego projektu. Trzy lata temu były „Kolory świata”, później „Góralszczyzna – Huculszczyzna”, przed rokiem „Ginące zawody”. Wszystkie te projekty uczniowie nowosolskiego Elektryka realizowali wspólnie z grupą licealistów z Iwano-Frankowska i Mykietyńców.

Uczestnicy projektu– Pomysł projektu pojawił się w trakcie poprzedniej edycji. Zrodził się na kanwie wydarzeń w Ukrainie oraz z chęci ożywienia rycerskich zasad: honoru, wierności, obrony słabszych itp. Pojawił się pomysł poznawania i odkrywania wspólnej historii Polski i Ukrainy, znalezienia nowych pasji, nabywanie nowych kompetencji i doświadczeń, poznawanie nowych kultur – wspomina Barbara Kamieniczna, nauczycielka z CKZiU.

Cel główny projektu: wspieranie holistycznego rozwoju uczestników i ich postawy otwarcia na świat – od inspiracji przeszłością przez twórczość po kreację poprzez inspirowanie młodych ludzi do działań przedsiębiorczych.

Faza przygotowawcza odbywała się w terminie 01.05.23 – 23.09.23 w grupach narodowych stacjonarnie oraz poprzez łącza internetowe na terenie województwa lubuskiego i małopolskiego oraz obwodu iwano-frankowskiego.

Faza realizacji odbywała się stacjonarnie w województwie małopolskim w Ochotnicy Dolnej oraz okolicznych miejscowościach. Podstawowym źródłem zdobywanych informacji były warsztaty terenowe obejmujące zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie. Następne warsztaty terenowe zlokalizowane były w Nowym Sączu, Niedzicy i Czorsztynie. W pensjonacie Jurkowski w Ochotnicy Dolnej odbyły się warsztaty rzemieślnicze: snycerskie, kaletnicze, krawieckie, kaligraficzne. – Wszystkie zajęcia odbywały się pod okiem wykwalifikowanych rzemieślników i pasjonatów, a umiejętności posłużyły do opracowania i zaprezentowania rezultatów projektu – podkreśla nauczycielka z CKZiU Agnieszka Schuster.

Młodzież pracowała w grupach zadaniowych:

  • 1. kreatorzy mody – odpowiedzialna za scenariusz pokazu mody, jego opracowanie muzyczne i układ,
  • 2. autorzy komiksu – przygotowanie i opracowanie graficzne komiksu oraz historycznego słownika polsko-ukraińskiego,
  • 3. obsługa medialna – odpowiedzialna za materiały promocyjne, czyli plakaty informujące o pokazie, informacje w mediach (strony internetowe szkół partnerskich oraz społecznościowe,
  • 4. obsługa techniczna – dokumentacja przebiegu działań, przeprowadzanie codziennej ewaluacji, opracowanie ankiet, wspomaganie funkcjonowania wszystkich grup i obsługa pokazu (nagłośnienie, dokumentacja filmowa i fotograficzna).

Podsumowanie projektuKulminacyjnym punktem projektu był pokaz średniowiecznej mody dworskiej i rycerskiej oraz prezentacja komiksu i słownika. Pokaz odbył się na koronie Zapory w Niedzicy.

Faza podsumowująca miała miejsce w październiku i realizowana była w grupach narodowych w Nowej Soli i Iwano-Frankowsku, miała na celu zaprezentowanie efektów projektu w społeczeństwach lokalnych w miejscu zamieszkania uczestników. Podsumowanie projektu 24.10.23 r. miało formę równoczesnego pokazu rezultatów projektu w Iwano-Frankowsku i Nowej Soli transmitowanej on-line. Zostali na nie zaproszeni przedstawiciele społeczności lokalnej (uczniowie, nauczyciele, rodzice, samorządowcy, media, partnerzy projektu oraz przedstawiciele instytucji kultury).

Rycerstwo – braterstwo. Rycerska wyprawa po wspólną polsko-ukraińską przyszłość – projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa PURWM, czyli Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

  • dofinansowanie 76 186,56
  • całkowita wartość 76 186,56