W „Elektryku” mury idą do góry

W budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” przy ul. Piłsudskiego praca wre. Z dnia na dzień rosną mury nowych pracowni warsztatowych. Plan pracy na najbliższe tygodnie jest bardzo napięty.

W czwartek odbyła się kolejna rada budowy CKZiU „Elektryk”, w której uczestniczyli Wicestarosta Waldemar Wrześniak, inspektor nadzoru budowlanego, przedstawiciele szkoły oraz wykonawcy. Realizowane cykliczne spotkania są okazją do omówienia poziomu zaawansowania prac oraz szczegółowego harmonogramu działań na najbliższe tygodnie.

Ambitny plan

Postęp prac na budowie widoczny jest z dnia na dzień. Rosną mury przyszłych pracowni. Widać już zarys klatki schodowej. Wykonawca zakłada, że do końca lipca uda się postawić wszystkie mury, a w sierpniu rozpocznie układanie i zalewanie stropów. Budowa konstrukcji ma zakończyć się we wrześniu.

Równolegle będą trwały prace związane z demontażem stropów w części niskiej głównego budynku, demontaż ściany w kotłowni oraz budowa głównego zasilania elektrycznego.

Przebudowa CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli realizowana jest według ustalonego harmonogramu. Wykonawca zapewnia, że termin zakończenia prac nie jest zagrożony.

Jedna inwestycja – 3 projekty

Projekt „Przebudowa z nadbudową budynku szkoły CKZiU przy ul. Piłsudskiego 65 w Nowej Soli” jest możliwy dzięki dofinansowaniu. Na ten cel Powiat Nowosolski pozyskał pieniądze z trzech źródeł: Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego, z którego pieniądze zostaną przeznaczone m. in. na doposażenie pracowni.

Zadanie realizowane jest w ramach projektów „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim” oraz „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji”.

Koszt inwestycji to blisko 12 mln zł.