Środa z Profilaktyką

Narodowy Fundusz Zdrowia po raz kolejny zaprasza do przedsięwzięcie „Środa z profilaktyką”, które dostarcza wiedzy i praktycznych rad dla każdego, kto chce zdrowo żyć i zapobiegać chorobom.

Obecny ważny aspekt zdrowia to:

  • zapobieganie chorób cywilizacyjnych w tym cukrzycy i otyłości;
  • działania na rzecz własnego zdrowia;
  • odpowiedzialność za zdrowie;
  • dostarczenie wiedzy ze sprawdzonych źródeł, współpraca z ekspertami z różnych dziedzin;
  • współdziałanie z organizacjami zajmującymi się pacjentami;
  • tematyka zdrowotna dotycząca wszystkich grup wiekowych;
  • zachęcenie do badań profilaktycznych w ramach bezpłatnych programów profilaktycznych NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

Tematem przewodnim w miesiącu maju jest zdrowie rodziny, informacje dot. tematyki są umieszczone na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia Lubuski Oddział Wojewódzki w Zielonej Górze.

https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1049/9059/Rodzinne_dbanie_o_zdrowie_-_Kobiety_-_Sroda_z_Profilaktyka/ 

Na kanale YouTube Akademii NFZ udostępniane są filmy, wywiady z ekspertami w dziedzinie profilaktyki chorób i promocji zdrowia miedzy innymi zamieszczono wywiad z lekarzem, specjalistą ginekologii onkologicznej, ginekologii i położnictwa na temat nowotworu złośliwego jakim jest rak jajnika u kobiet.

 https://www.youtube.com/watch?v=XyTEAa-Fs1s

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej NFZ w tym działań związanych ze „Środa z profilaktyką”.