Turystyczne

„Rowerem przez Powiat Nowosolski – polsko – niemieckie spotkanie młodzieży”

W dniu 22 września 2019 r. Powiat Nowosolski  wspólnie z partnerem projektu Oberstufenzentrum Oder-Spree Standort Palmnicken “Europaschule” z Fürstenwalde realizował projekt pn.: „Rowerem przez Powiat Nowosolski – polsko – niemieckie spotkanie młodzieży” w ramach Funduszu Małych Projektów Programu INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. […]

Turystyczne

Rowerowo mi – po powiecie nowosolskim

W dniach od 22 do 23 września br. r. Powiat Nowosolski  wspólnie z partnerem projektu Oberstufenzentrum Oder-Spree Standort Palmnicken “Europaschule” z Fürstenwalde realizował projekt pn.: „Rowerowo mi – po powiecie nowosolskim” w ramach Funduszu Małych Projektów Programu INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Celem projektu była integracja […]

Turystyczne

Polsko-niemieckie spotkania kulturalne

W dniach 8-10 września 2017 r. Powiat Nowosolski realizował projekt pt. „Transgraniczne spotkania kulturalne” w ramach Funduszu Małych Projektów Programu INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Polscy i niemieccy uczestnicy wzięli udział w warsztatach tanecznych, rękodzielniczych, zwiedzili również Nowe Miasteczko, na terenie którego odbywały się zajęcia. […]

Brak grafiki
Turystyczne

Kolej na integrację – polsko – niemieckie integracyjne spotkanie młodzieży

W dniach 20-21.06.2015 r., w Bytomiu Odrzańskim oraz w Konotopie odbył się transgraniczny projekt pod nazwą „Kolej na integrację – polsko – niemieckie integracyjne spotkanie młodzieży”. Projekt miał na celu integrację młodzieży polsko – niemieckiej poprzez wspólne zajęcia sportowo-rekreacyjne. W ramach spotkania trzydziestu uczestników […]