Kosmos na poddaszu ogólniaka

Powiat Nowosolski otrzymał dofinansowanie na realizację kolejnego projektu mającego na celu poprawę jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Tym razem projekt dotyczy Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli. Jest to już druga inwestycja dot. liceum, po budowie boiska lekkoatletycznego. W efekcie realizacji projektu powstaną pracownie tematyczne do nauki fizyki, matematyki, biologii, chemii i informatyki. Pracownie zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, a jeżeli zajdzie taka potrzeba będą również wymienione ławki i krzesła. Natomiast absolutną nowością będzie stworzone na strychu budynku ogólniaka mini-obserwatorium.

Projekt „Poprawa jakości kształcenia w obszarze kompetencji kluczowych w Powiecie Nowosolskim poprzez modernizację i doposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT. Całkowita wartość projektu wynosi 1.016.387,82 zł, z czego dofinansowanie to 863 929,65 zł. Modernizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku.