Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom Oświaty Powiatu Nowosolskiego serdeczne życzenia wielu sukcesów w pracy zawodowej składają: w imieniu Zarządu Powiatu Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak oraz Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Suski wraz z Radnymi. Aby wszystkie dni w roku szkolnym były radosne, spokojne i pełne zadowolenia z dobrze wykonywanych obowiązków, a praca była dla Państwa źródłem satysfakcji.