Za pomoc przy pikniku drezynowym

Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak spotkał się z uczniami nowosolskiego „Elektryka”, aby podziękować za promowanie i współpracę przy organizacji Finału Pikników Drezynowych. Prawie 50 uczniów pod opieką nauczycielek: Agnieszki Schuster, Urszuli Chorążyk i Anny Ziętek przygotowali przedstawienie pt. „Napad na drezyny”, które zaprezentowali 8 października w Konotopie. Jeden z uczniów – Dominik Błażejewski z kl. IV ATZ był konferansjerem, część uczniów pomagała w przeprowadzeniu warsztatów artystycznych dla dzieci, które również odbywały się podczas Finału Drezyn. Tydzień przed finałem, w Parku Krasnala w Nowej Soli ci sami uczniowie przedstawili flash mob zapowiadający finał. Uczniowie i opiekunowie za zaangażowanie się w powiatową imprezę otrzymali upominki. Starosta zaznaczył również, że Powiat chętnie będzie kontynuował współpracę, tym razem w zakresie kampanii promującej szkolnictwo ponadgimnazjalne.