Wypłacono stypendia uczniom ponadgimnazjalnym

Każda szkoła ponadgimnazjalna z terenu powiatu nowosolskiego przyznaje swoim uczniom stypendia wg wewnętrznego regulaminu. Za wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe (konkursy, olimpiady) lub za szczególne osiągnięcia sportowe. Za I semestr roku szkolnego 2016/2017 szkoły wypłaciły uczniom w sumie 91 stypendiów, w tym najwięcej – bo aż 60 – za wyniki w nauce. Szczegółowe informacje w załączniku:  [attachments template=small-list include=”8210″]