Współczesne oblicza uzależnień

W dniach 11 i 14 luty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie odbyły się warsztaty „Współczesne oblicza uzależnień czynnościowych i chemicznych”. Zajęcia dla młodzieży prowadził Łukasza Basaja, certyfikowanego psychoterapeutę, pracownika Ośrodka Terapeutycznego Profil  z Żagania. Wśród zagadnień, którym terapeuta poświęcił czas znalazły się uzależnienia od środków psychoaktywnych, przestępstwa teleinformacyjne, wpływ hazardu na życie i funkcjonowanie jednostki oraz ogólnie pojmowana cyberprzemoc.

W panelu dyskusyjnym z udziałem uczniów, prowadzący starał się uzmysłowić odbiorcom przekazywanych treści, jak zgubnymi i mającymi daleko idące konsekwencje społeczne, prawne, rodzinne i osobiste są uzależnienia, których źródłem bywają nie tylko narkotyki, ale także cała gama nałogów i przyzwyczajeń czynnościowych. W opinii terapeuty każda czynność, która pochłania nas bez reszty, zabiera czas, dezorganizuje życie, odsuwa od znajomych i rodziny, jest potencjalnym źródłem zmartwień, kłopotów, a w sytuacjach ekstremalnych przyczynkiem do podjęcia terapii.

Obok zwrócenia uwagi na następstwa podejmowania ryzykownych zachowań w kontekście jednostkowym, psycholog dużo czasu poświęcił na omówienie zasad bezpieczeństwa w sieci, w tym bezpiecznego i rozsądnego korzystania z komputera i Internetu oraz odpowiedzialności prawnej w świetle cyberprzemocy. Ponadto młodzież uczestnicząca w zajęciach została poinstruowana, gdzie szukać pomocy w obliczu pojawienia się niepokoju o zdrowie własne lub innych.

Dojrzałość i dorosłość wiąże się w dużej mierze z rozsądkiem i odpowiedzialnością. Tego typu przedsięwzięcia mają na celu uświadomienie młodym, kształtującym swój charakter ludziom, że ich życie oraz jakość tego życia, zależy od nich samych i od decyzji życiowych, jakich dokonują.