Wspieram z całego serca i na okrągło

Z okazji obchodzonego 3 grudnia Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Starostwo Powiatowe w Nowej Soli odwiedziła delegacja uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowej Soli, aby zaprosić nas do udziału w akcji „Wspieramy z całego serca i na okrągło”. Akcja organizowana jest po raz szósty.

Akcja SOSWMiędzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to coroczne święto, które zostało ustanowione rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1992 roku i ma na celu przybliżenie społeczeństwu problemów, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne. Dzień ten jest również okazją do zwiększenia świadomości na temat korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych w różnych aspektach życia społecznego.

O potrzebie wspierania osób z niepełnosprawnościami w pokonywaniu barier zachęcają nas nauczyciele, uczniowie i rodzie SOSW. To wyjątkowa placówka, która powstała z potrzeby edukacji i wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie były, są i będą. Naszym społecznym obowiązkiem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym życia w godności oraz dążenie do zapewnienia im pełnoprawnego funkcjonowania w grupie społecznej.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za godne miejsce osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Dlatego w tym szczególnym dniu zachęcamy mieszkańców Powiatu Nowosolskiego do okazywania wsparcia osobom niepełnosprawnych i ich bliskim.

Dziękujemy Pani Beacie Walendowskiej oraz jej uczniom za zaproszenie do udziału we wspólnej akcji.