Wojewódzka narada dyrektorów w Elektryku

Dyrektorzy wszystkich lubuskich szkół spotkali się w Nowej Soli podczas narady dotyczącej wyników i wniosków nadzoru pedagogicznego Lubuskiego Kuratorium Oświaty w ubiegłym roku szkolnym. Spotkanie było również okazją do omówienia organizacji roku szkolnego 2019/2020.

Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z tereny województwa spotkali się z przedstawicielami Lubuskiego Kuratorium Oświaty. W tym roku Narada dyrektorów odbyła się w CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli.

Wybór placówki nie był przypadkowy. Jak podkreślała Wicekurator Oświaty Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz, nowosolski „Elektryk” to jedna z najlepszych szkół w Województwie Lubuskim, która kształci przyszłych specjalistów.

Spotkanie było okazją do podsumowania roku szkolnego 2018/19, omówienia wyzwań na zbliżający się rok szkolny – w tym również zmian dotyczących przepisów prawa oświatowego oraz kierunków polityki oświatowej.

Dyrektorzy mogli zapoznać się również z ofertą lubuskich placówek doskonalenia nauczycieli.