Wiemy, kto zajmie się rozbudową Ogólniaka

2 225 tys. zł ma kosztować rozbudowa o część sanitarną i windę zewnętrzną budynku Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli. W postępowaniu przetargowym wygrała firma z Nowego Kramska. Czekamy na podpisanie umowy.

Budynek LO w Nowej SoliWłaśnie zakończyło się drugie postępowanie dotyczące powiatowej inwestycji w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli. Do przetargu stanęły dwie firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Murarski s. c. Jan Muńko, Marek Muńko z Nowego Kramska.

– Wraz z uczniami i nauczycielami szkoły bardzo cieszymy się z tej inwestycji. Przede wszystkim dlatego, że jej celem jest poprawa funkcjonalności całego obiektu. Na każdej kondygnacji budynku szkoły dobudowane zostaną pomieszczenia sanitarne dla uczniów i nauczycieli. Z kolei dzięki windzie szkoła będzie dostępna dla uczniów o szczególnych potrzebach – podkreśla Wicestarosta Waldemar Wrześniak.

Wartość inwestycji to 2 225 000 zł. Kwota ta zostanie pokryta ze dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.