Więcej książek w szkolnych bibliotekach

Powiat Nowosolski otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 24.000,00 zł na realizację zadania obejmującego m.in. zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dla:

  • Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli – 12.000,00 zł,
  • Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli – 12.000,00 zł.