Uczniowie wzięli udział w kampanii promocyjnej

Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak spotkał się z młodzieżą z CKZiU „Elektryk”, nauczycielkami Agnieszką Schuster i Iwoną Wolańczyk-Nowicką oraz wicedyrektorem tej szkoły Włodzimierzem Nowickim, aby podziękować za ich wkład w promocję szkolnictwa ponadgimnazjalnego w powiecie. Ale od początku. Powiat Nowosolski od kilku lat prowadzi intensywną kampanię promocyjną szkół ponadgimnazjalnych. Co roku wykorzystywane są nowe pomysły, aby zachęcić ucznia do nauki w szkołach znajdujących się na terenie powiatu. W tym roku Powiat postawił na promocję bezpośrednią. Wyreżyserowane zostało show, w którym występowali uczniowie ponadgimnazjalni. Opowiadali o szkołach poprzez przedstawienie znanych absolwentów. W sumie odbyło się 21 wyjazdów w czasie od 27 marca do 5 kwietnia. Do show wyreżyserowanego przez Edwarda Gramonta, który również obecny był na spotkaniu, zaangażowano uczniów klas I-IV kierunku technik organizacji reklamy z CKZiU Elektryk. To prekursorski pomysł, aby promocję szkolnictwa ponadgimnazjalnego przygotowali i przeprowadzili uczniowie. Nowa forma prezentacji została odebrana bardzo pozytywnie zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli oraz dyrektorów podstawówek i gimnazjów. A dla ich starszych kolegów była to świetna forma praktyki zawodowej.