Uczą się jak uczyć – szkolimy naszych nauczycieli

Mimo trwającej pandemii w szkołach Powiatu Nowosolskiego cały czas odbywają się szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. W szkolnych ławkach uczy się nie tylko młodzież, ale również nasi nauczyciele. Kursy odbywają się online, ale nie ma taryfy ulgowej, bo po ich zakończeniu trzeba zdać państwowy egzamin.

Ludzie przed koputerami fot. pixabyAktualnie kurs  przygotowujący do egzaminów kwalifikacyjnych z zakresu eksploatacji i prac montażowych instalacji urządzeń elektroenergetycznych powyżej  1 kV realizują nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”, którzy uczą przedmiotów w zakresie technika elektryka, technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technika informatyka. Zajęcia realizowane są w ramach projektu realizowanego przez Powiat Nowosolskiego „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”.

Popołudniowe zajęcia, które odbywają się online, mają przygotować słuchaczy do pracy przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji „E” lub/i dozoru “D” do 1kV. Nasi nauczyciele przechodzą takie szkolenia co 5 lat w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z urządzeń naszym uczniom oraz odpowiedniego przygotowania pracowni zawodowych. Kurs kończy się egzaminem państwowym.

W najszerszym rozumieniu kursy SEP z Grupy 1 dotyczą m.in. obsługi, remontów, konserwacji oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV lub powyżej; urządzeń prądotwórczych przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego; urządzeń elektrotermicznych; zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW; elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym; aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji w wyżej wymienionych urządzeniach i sieciach.

Projekt ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego