Tydzień Konstytucyjny

W tym roku kożuchowska “piątka” przystąpiła do projektu edukacyjnego Tydzień Konstytucyjny, realizowanego pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Celem  nadrzędnym działania jest skupienie uwagi młodzieży na praktycznym wymiarze obowiązywania Konstytucji, jak również na działalności Trybunału Konstytucyjnego. W zadaniach wynikających z realizacji powyższego projektu ważnym jest, aby ludziom młodym w sposób przystępny, zrozumiały oraz interesujący ukazać problematykę konstytucyjną i jej bezpośredni i wiążący wpływ na codzienne życie każdego obywatela. Sprawą priorytetową jest promowanie świadomego swoich praw i obowiązków obywatela, jak również kształtowanie u młodego pokolenia postaw charakteryzujących się głębszym i poważniejszym zainteresowaniem sprawami publicznymi. Podczas tegoż ogólnopolskiego wydarzenia, jakim jest Tydzień Kariery, do szkół zapraszani są prawnicy, którzy w sposób profesjonalny, wykorzystując posiadana wiedzę fachową, przeprowadzają z uczniami zajęcia pod postacią zarówno mini wykładów, jak i warsztatów. Czym jest Konstytucja, jakie ma znaczenie w naszym życiu oraz na czym polega istota wyborów i samorządności? – na te i inne pytania odpowiedzi udzieliła naszym uczniom zaproszona na zajęcia adwokat pani Agata Wojciechowska, którą gościliśmy 4 czerwca. Pani adwokat przeprowadziła zajęcia w dwóch grupach, wykorzystując potencjał młodzieży i bazując na posiadanej przez nią wiedzy w obszarze Konstytucji. Zajęcia, które miały przede wszystkim formę warsztatową, poprzedzone  mini wykładem, przeprowadzone zostały w sposób dynamiczny, aktywny, angażujący uczestników. Skoncentrowane były w dużej mierze na praktycznych aspektach praw wyborczych, których główne zasady regulowane są zapisami w Konstytucji. Uczniowie w pierwszej grupie zajęciowej (klasa I Tli), w wyniku przeprowadzonej prowokacji, doświadczyli na własnych przykładzie, jak istotna z jednej strony jest tajność samego aktu głosowania, zaś z drugiej, jawność procedur i procesu liczenia głosów. Druga grupa zajęciowa (przedstawiciele klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej) wykonywała pracę w grupach, która polegała na dokonaniu analizy wybranych przypadków wyborów, przy wsparciu prowadzącego, który udzielał wskazówek i niezbędnych wyjaśnień. Uczniowie zastanawiali się, co w przygotowanych kazusach było niewłaściwe i szukali możliwości naprawienia tego. Zajęcia z udziałem adwokata pani Agaty Wojciechowskiej, to dla uczniów duży i interesujący krok w kierunku poznania zarówno samej Konstytucji, pogłębiania świadomości obywatelskiej, jak i kreowania postawy samorządności i odpowiedzialności publicznej. W ocenie samych uczniów, to nowe i pożyteczne doświadczenie i zdecydowane posunięcie w stronę rozwoju osobistego i społecznego.