Turniej siatkarski dla gimnazjalistów

W hali sportowej CKZiU „Elektryk”, pod Patronatem Starosty Nowosolskiego odbył się Turniej Gimnazjalistów w Mikstach Siatkarskich. W rozgrywkach brały udział mieszane zespoły z klas gimnazjalnych. W sumie było pięć grup, z Nowej Soli oraz Wschowy. Najlepszy zespołem okazali się uczniowie ze szkoły podstawowej nr 8 w Nowej Soli, którzy otrzymali z rąk Starosty W. Wrześniaka ufundowany przez niego puchar. Zestawy upominków otrzymało natomiast dwóch najlepszych zawodników turnieju: Julia Sobczak ze zwycięskiej drużyny oraz Jędrzej Bąkiewicz z podstawówki nr 3 we Wschowie.