Stypendia dla uczniów powiatowych szkół

Zarząd Powiatu Nowosolskiego przyznał stypendia za wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz sukcesy sportowe. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/23 stypendia trafiły do 155 uczniów z sześciu szkół powiatowych.

122 uczniów szkół powiatowych otrzymało stypendia za wyniki w nauce, 26 za osiągnięcia sportowe, 7 stypendystów to laureaci konkursów i olimpiad.

W gronie stypendystów powiatu największą grupę stanowią uczniowie Liceum Ogólnokształcącego – w sumie 57 osób (48 – wyniki w nauce, 6 – osiągnięcia naukowe, 3 – sukcesy sportowe).

38 stypendystów uczy się w ZSP nr 4 (28 – wyniki w nauce, 10 – osiągnięcia sportowe).

W CKZiU Elektryk stypendia otrzymało 27 uczniów (22 – wyniki w nauce, 5 – osiągnięcia sportowe).

W kożuchowskiej Piątce uczt się 24 stypendystów (22 – stypendia naukowe, 2 – sportowe).

3 stypendia przyznano uczniom ZSP nr 2, w tym 1 za osiągnięcia naukowe.

Stypendia przyznano także 6 sportowcom z SOSW w Nowej Soli.