Stypendia dla Lubuskich Talentów

Aż 260 uczniów szkół podstawowych i ogólniaków z naszego województwa ma szansę na stypendium w ramach programu „Lubuskie Talenty”. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 listopada.

Rozpoczął się nabór wniosków do programu stypendialnego „Lubuskie Talenty” w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodnicznych, informatycznych oraz języków obcych. Program, który realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, skierowany jest do uzdolnionych uczniów szkół podstawowych (VII-VIII klasy) oraz uczniów liceów ogólnokształcących.

Uczniowie szkół podstawowych otrzymają 600 zł miesięcznie, licealiści 800 zł. Pieniądze można przeznaczyć na na pomoce dydaktyczne i przybory szkolne, wyposażenie miejsca nauk.

Kryteria obowiązkowe to średnia ocen ze wszystkich przedmiotów oraz z przedmiotów kierunkowych (min. 5,0). Dodatkowe punkty mogą otrzymać finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych, uczniowie niepełnosprawni i z rodzin wielodzietnych.

Szczegóły na stronie lubuskie.pl oraz u dyrektorów szkół.