Stypendia akademickie na “Pierwszy Rok”

6 lipca 2020 r. rozpocznie rekrutację do 9 edycji stypendiów akademickich na rok 2020/2021. Program stypendialny realizuje Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia.

Celem Fundacji jest zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.

Stypendium akademickie w wysokości 6.000 zł przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych (dziennych) podejmowanych po raz pierwszy, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach akademickich.

Proces rekrutacji stypendystów odbywa się wyłącznie przez Internet. Formularz wniosków stypendialnych będzie aktywny od 6 lipca 2020 r. na stronie internetowej Fundacji: www.fejj.pl

Więcej informacji o zasadach, warunkach i trybie przyznawania oraz wypłacania stypendiów akademickich określa Regulamin programu stypendialnego „Pierwszy Rok”.