Stwórz logo, wygraj smartwatch!

Starosta Nowosolski zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu do udziału w konkursie na projekt znaku graficznego kampanii informacyjno-edukacyjnej „Szacun dla zawodowców” – promocja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie znaku graficznego o funkcji promocyjnej dotyczącego tej właśnie kampanii. Logo będzie użytkowane we wszystkiego rodzaju materiałach informacyjno – promocyjnych Powiatu Nowosolskiego, używanych i rozpowszechnianych w różnych technikach i mediach.

Konkurs jest początkiem szerszej kampanii promującej szkolnictwo zawodowe w powiecie. Głównym celem tej kampanii jest zainspirowanie uczniów, rodziców do wyboru szkoły zawodowej lub technikum w Powiecie Nowosolskim oraz zwalczanie negatywnego stereotypu szkolnictwa zawodowego. Kampania ma przekonać młodych ludzi i ich rodziców, że warto kontynuować naukę w szkole zawodowej, która daje szanse na znalezienie w przyszłości dobrej pracy.

Nagrodą główną jest smartwatch. Prace można nadsyłać do 31 marca br., pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Moniuszki 3 B, Nowa Sól lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Starostwa.

[attachments template=small-list]