Radny zaprasza do Szlachetnej Paczki

W ubiegłym tygodniu radny Marcin Jelinek spotkał się z wolontariuszami Szkolnego Klubu Wolontariatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie. Spotkaniu przyświecał jeden cel – zachęcić młodzież do angażowania się w ogólnopolską akcję Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja, której finał odbywa się 2 tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia.

Paczki z pomocą materialną przygotowaną przez darczyńców przekazywane są rodzinom zakwalifikowanym do projektu przez wolontariuszy. To oni, jesienią każdego roku, docierają do rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spotykają się z nimi w ich domach, przeprowadzają pogłębiony wywiad środowiskowy i podejmują decyzję o włączeniu (lub nie) danej rodziny do projektu. Następnie wspólnie określają konkretne potrzeby, których zaspokojenie ma dać rodzinom szansę na trwałą poprawę sytuacji. Informacje o rodzinach, zawierające m.in. opis ich historii oraz listę potrzeb, trafiają do internetowej bazy rodzin. Jej upublicznienie na stronie www Szlachetnej Paczki następuje w połowie listopada. Po zapoznaniu się z historiami i potrzebami rodzin, darczyńcy z całej Polski wybierają z niej konkretne rodziny, dla których deklarują przygotowanie paczek z pomocą materialną odpowiadającą wymienionym potrzebom. Podczas Finału Szlachetnej Paczki darczyńcy dostarczają paczki do specjalnie na tę okoliczność przygotowanych magazynów, skąd wolontariusze przewożą je do wskazanych rodzin.

Kontakt z rodziną, pomoc w kwalifikacji rodzin do otrzymania wsparcia materialnego, to tylko nieliczne obowiązki wolontariusza. Radny Radu Miasta Kożuchów zachęcał uczniów do włączenia się do tej szlachetnej akcji na terenie szkoły oraz przez wyjście do potrzebujących rodzin.