Programu Erasmus + dla nauczycieli i uczniów CKZIU “Elektryk” w Nowej Soli wystartował

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “Elektryk” w Nowej Soli w ramach przyznanej Akredytacji, otrzymało dofinansowanie na zadania wynikające z Planu Erasmus plus. Plan Erasmus, realizuje miedzy innymi wysokiej jakości działania w zakresie krótkoterminowej mobilności edukacyjnej osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.

W roku szkolnym 2023/2024, CKZiU “Elektryk” w Nowej Soli otrzymało dofinansowanie w wysokości 56 574,00 euro na realizację zadań projektowych dla uczniów i kadry szkolnej. Celem programu jest wsparcie szkoły w obszarze edukacji szkolnej. Wsparcie finansowe działań projektowych na realizację zadań akredytowanych w tym roku szkolnym zapewni mobilność dla  4 nauczycieli w ramach obserwacji pracy (job shadowing) i 24 uczniów szkoły i 3 opiekunów. Zgodnie ze złożonym wnioskiem w terminie od 01.09.2023 do 31.08.2023, 24 uczniów i 3 opiekunów CKZiU “Elektryk” w Nowej Solu, odbędzie staż w placówce kształcenia i szkolenia zawodowego w Fürstenwalde i Dreźnie. Obserwacja pracy (job shadowing) dla 4 nauczycieli realizowana będzie w Fürstenwalde i Berlinie.

Przyznana akredytacja zapewni aktywne uczestnictwo uczestnikom mobilności w promowaniu włączenia i różnorodności, ochrony środowiska oraz edukacji cyfrowej. Wspierane działania w ramach projektów krótkoterminowych, dla kadry szkolnej będzie polegało na  obserwacja pracy (job shadowing). Celem jest umożliwienie nauczycielom poznanie nowych praktyk i gromadzenia nowych pomysłów poprzez obserwację i interakcję z osobami na równoważnych stanowiskach, ekspertami lub innymi praktykami podczas ich codziennej pracy w organizacji przyjmującej. CKZIU “Elektryk” od roku 2021 realizuje plan Erasmus +.

W pierwszym roku akredytacji (2021/2022) otrzymało dofinansowaniu na realizację projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683 w wysokości 62 198,00 EUR. W roku  2022/2023 CKZIU “Elektryk” w Nowej Soli otrzymało dofinansowanie na działania trwające 15 miesięcy na kwotę dofinansowania 49 590,00 euro i realizację projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943