Powiatowy projekt w liczbach

Na konferencję prasową podsumowującą dotychczasową realizację projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” zostali zaproszeni wszyscy partnerzy projektowi. Lidera tj. Powiat Nowosolski reprezentował Starosta W. Wrześniak i Ł. Wojewódzka – Członek Zarządu. Z ramienia Profi Biznes Group obecna była koordynatorka projektu Justyna Konarska oraz Łucja Skolimowska. Uniwersytet Zielonogórski reprezentowała dr Justyna Korycka – dyrektor Instytutu Nauk o Żywności i Agrotechniki Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie, a Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej Patrycja Izydorek-Ilnicka. Starosta ocenił pierwszy etap realizacji projektu jako bardzo dobry. – Współpraca z partnerami układa się bez zarzutów – mówił. – Uczniowie i pracodawcy są chętni do wspólnych działań, a liczby mówią same za siebie.

Po podsumowaniu okazało się, że do tej pory zrealizowano ponad 130 staży i praktyk dla uczniów, 640 uczniów ukończyło kursy, szkolenia specjalistyczne i obozy, 70 kursów zaproponowano uczniom, 1350 uczniów zostało objętych doradztwem zawodowym, 27 nauczycieli skorzystało z kursów specjalistycznych i studiów podyplomowych.

Ale powiatowy projekt, to nie tylko działania miękkie. Część infrastrukturalna obejmuje wyposażenie 5 placówek oświatowych powiatu zajmujących się kształceniem zawodowym tj. CKZiU “Elektryk”, Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, nr 4 i nr 5 oraz Zespół Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku.

W drugiej części projektu Natalia Gawlita przedstawiła dotychczasowe działania. Młodzież korzystała m.in. z zajęć na Uniwersytecie Zielonogórskim, uczestniczyła w kursie carvingu, czy kursie spawania, była też możliwość zdobycia uprawnień wysokościowych dla energetyków. Każdy uczeń po kursie otrzymał certyfikat ceniony przez pracodawcę.

O projekcie opowiedzieli też uczniowie CKZiU „Elektryk” Marta Kowalczyk z kierunku technik organizacji reklamy oraz Radosław Czerwiec z kierunku technik informatyk, którzy skorzystali w z licznych kursów i staży. – Interesuję się fotografią, więc odbywałam staż w pracowni fotograficznej – opowiadała Marta. – Tworzyłam zdjęcia do dokumentów, obrabiałam zdjęcia, tworzyłam sesje plenerowe i studyjne. Z tym zawodem wiążę przyszłość.

Radek pracował jako serwisant sieci internetowych. W ramach stażu tworzył sieci, zarządzał nimi, tworzył plan działania i konfigurował sieci.

Tomasz Łyszyński z firmy Nord przekazał, że jego firma ceni pracowników, którzy ukończyli kursy specjalistyczne oferowane w ramach projektu. – Mamy pewność, ze po skończeniu takiego kursu pracownik jest o wiele bardziej wykwalifikowany w swoim zawodzie – mówił.

W przerwie odbył się pokaz kulinarny flambiorowania, które polega na podawaniu potrwa po wcześniejszym podpaleniu ich. Wszyscy uczestniczący w spotkaniu uczniowie otrzymali wakacyjne upominki, a miły akcentem kończącym był catering, który wykonali uczniowie nowosolskiego „Spożywczaka”.