Powiatowa konferencja pt. “Komunikacja AAC wspólną drogą rozwoju”

10 marca br. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Stowarzyszenie Działające na Rzecz SOSW „Radość” w Nowej Soli po raz drugi byli organizatorami powiatowej konferencji pt. „Komunikacja AAC wspólną drogą rozwoju”. W tym roku tematem przewodnim była „Komunikacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w zespole klasowym”. W konferencji wzięli udział nauczyciele, terapeuci oraz rodzice, którym bliskie jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji. Gościem specjalnym konferencji była dr Magdalena Grycman neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej, która przybliżyła uczestnikom model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji. W swoim wystąpieniu dr Magdalena Grycman podkreśliła, że istotą rozwoju kompetencji komunikacyjnych u uczniów niemówiących nie są symbole ani pomoce AAC lecz sposoby, które umożliwiają aktywny model funkcjonowania w celu poznawania świata i ludzi. Najistotniejsza jest jednak więź komunikacyjna, która występuje między osobami, które budują związek oparty na porozumiewaniu się. Swoimi doświadczeniami dzielili się nauczyciele, terapeuci a obszerna dokumentacja filmowa pracy z dziećmi ze złożonymi potrzebami komunikacji pozwoliła na wymianę doświadczeń.
Swoje doświadczenia przedstawili również:
Pani Kinga Sajdak – pedagog specjalny , terapeuta AAC z Zespołu Placówek Specjalnych w Nysie
Pani Magdalena Korcz pedagog specjalny , specjalista komunikacji wspomagającej i alternatywnej , Założyciel Centrum Wspomagania Rozwoju i Porozumiewania „MagdaGada” w Brzegu
Nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowej Soli : A.Jasińska- logopeda , neurologopeda, oligofrenopedagog , Aneta Nawrot – pedagog specjalny , terapeuta , I.Metelica – oligofrenopedagog nauczyciel w zespole edukacyjno- terapeutycznym, Kinga Pietrzak – oligofrenopedagog , katecheta , D.Kikuła – oligofrenopedagog , nauczyciel oddziału przedszkolnego , A.Zawierucha oligofrenopedagog , nauczyciel oddziału przedszkolnego, B.Halicka-Babij oligofrenopedagog , nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, K.Kojtych-Dubec- logopeda , oligpfrenopedagog .
W konferencji wzięło udział 120 uczestników głównie nauczycieli kształcenia specjalnego z Zielonej Góry, Nysy, Szprotawy, Wrocławia ,Brzegu, Gorzowa Wlkp., nauczyciele i rodzice wychowanków SOSW w Nowej Soli oraz studenci studiów podyplomowych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Na konferencji przedstawiono konkretne przykłady pracy z uczniem nie mówiącym, prezentacje opierały się głównie na przedstawieniu filmów z zajęć specjalistycznych, przedstawieniu sposobów komunikacji przy wykorzystaniu znaków, programów multimedialnych do komunikacji.