Powiat realizuje program “Za życiem”

Powiat Nowosolski realizuje kolejny program, dzięki któremu wsparcie otrzymają niepełnosprawne dzieci oraz ich rodzice. Z pomocy także będą mogły skorzystać uczennice w ciąży.

program Za życiemPowiat Nowosolski złożył do Ministerstwa Edukacji i Nauki wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację w latach 2022-2026 zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zadań:

– działanie 1.5. „Pomoc uczennicom w ciąży”,

– działanie 2.4. „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.

Nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Placówką realizującą zadanie w zakresie zapewnienia przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży będzie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Nowej Soli.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Soli będzie pełniła rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, w której będzie realizowana w latach 2022-2026, wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzicom, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.