Podsumowanie projektu “Nitki za granicą”

„Nitki za granicą” to tytuł projektu, w którym uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli. 24 listopada br. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt realizowany w ramach programu ERASMUS +, a finansowany ze środków Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli: Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego Andrzej Ogrodnik, Dyrektor ZSP nr 2 Renata Sawicka-Dytko, przedstawicielka Stowarzyszenia Semper Avanti Anna Paprocka-Pańko – koordynator projektu, nauczyciele i uczniowie wraz z rodzicami. W projekcie wzięło udział 29 uczniów kształcących się w zawodach technik usług fryzjerskich oraz technik inżynierii środowiska i melioracji. W jego ramach młodzież odbyła miesięczną praktykę zagraniczną w Berlinie. Wyjazd poprzedzony był przygotowaniami, w trakcie których odbywały się m.in. szkolenia językowe oraz pedagogiczno-kulturowe. Praktyka zawodowa była realizowana w zakładach prywatnych oraz instytucjach miejskich. W dni wolne od pracy uczniowie brali udział w programie kulturowym przygotowanym przez organizację przyjmującą Gesellschaft für Europabildung. Wszyscy uczestnicy otrzymali pozytywne oceny końcowe. Warto zwrócić uwagę na fakt, że aż 6 uczennic otrzymało oceny celujące oraz propozycje pracy. Wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty Europass Mobilność potwierdzające odbycie praktyki oraz udział w zajęciach projektowych.