Pieniądze na przebudowę “Elektryka”

Wczoraj – 28 sierpnia br. w Banku Inwestycyjnym Kraju Związkowego Brandenburgii w Poczdamie, Starosta Nowosolski W. Wrześniak, Wicestarosta P. Ficner oraz Skarbnik Powiatu E. Matyla podpisali umowę na dofinansowanie projektu Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL 2014-2020. Udało się pozyskać 3,2 mln zł dofinansowania, a wartość całego przedsięwzięcia to ponad 3,7 mln zł. Wśród zadań Powiatu Nowosolskiego, który jest partnerem wiodącym w tym projekcie jest m.in. przebudowa budynku CKZiU „Elektryk” przy ul. Piłsudskiego pod pracownie warsztatowe oraz remont i przebudowa istniejących pomieszczeń. Chodzi tutaj o pracownie dydaktyczne, pomieszczenia przyległe, korytarze, ciągi komunikacyjne, łazienki, szatnie. Wyposażone natomiast zostaną cztery pracownie warsztatowe kształcenia zawodowego:, procesów produkcyjnych, miernictwa materiałoznawstwa, eksploatacji energetyki, kompleks pracowni CNC/trenażery. Zaplanowano również utworzenie ogródka energetycznego (energii odnawialnej). Inwestycja ma zakończyć się we wrześniu 2020 roku.