Oddział Przygotowania Wojskowego w Elektryku. Jest zgoda MON

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Elektryk w Nowej Soli otrzymało zezwolenie Ministerstwa Obrony Narodowej na utworzenie w roku szkolnym 2022/23 Oddziału Przygotowania Wojskowego. Co to oznacza dla uczniów?

W CKZiU Elektryk powstanie OPWW CKZiU Elektryk od wielu lat działa liceum ogólnokształcącego o profilu mundurowym. W najbliższym roku przy „ogólniku” w Elektryku zostanie uruchomiony oddział przygotowania wojskowego.

W OPW oprócz programu szkoły średniej, realizowane jest obowiązkowe szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego. Szkoła realizuje program w zakresie teorii, część praktyczna odbywa się w partnerskiej jednostce wojskowej. Cykl nauki kończy obóz szkoleniowy.

Absolwenci takich szkół będą mogli liczyć na skrócenie zasadniczej służby wojskowej lub dodatkowe punkty przy przyjęciu do uczelni wojskowych.

Nowosolski Elektryk jest jedną z 111 szkół w kraju, które otrzymały zezwolenie MON na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego.