Młodzi rzemieślnicy – projekt, który zmienia oblicze powiatowych szkół

Nowoczesne pracownie oraz warsztaty z udziałem najlepszych specjalistów to efekt transgranicznej współpracy oraz działań realizowanych w ramach programu Interreg w szkołach Powiatu Nowosolskiego. W ubiegłym tygodniu udało się przeprowadzić aż dwa duże działania – konkurs fryzjerski oraz warsztaty kulinarne.

Od kilku lat szkoły Powiatu Nowosolskiego przechodzą dynamiczne zmiany. Dzięki wielu projektom doposażamy pracownie, szkolimy nauczycieli, wspieramy rozwój zawodowy młodzieży. Bez wątpienia jest to możliwe dzięki projektowi „Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji” finansowany w ramach programu Interreg 2014-2020.

Uczą się od najlepszych

W ubiegłym tygodniu uczniowie ZSP nr 2 i ZSP nr 4 spotkali się z przedstawicielami partnerskiej szkoły Oberstufenzentrum II des Landkreises Spree-Neiße z Cottbus. Wizyta młodzieży z Niemiec w Nowej Soli była okazją do realizacji kolejnych działań wzmacniających kompetencje zawodowe uczniów.

Młodzi kucharze uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, podczas których dekorowali muffiny, torty oaz popcakes.

Z kolei dla przyszłych fryzjerów został zorganizowany konkursu w zakresie fryzjerstwa i makijażu połączony z mistrzowskimi pokazami kreatywnego strzyżenia i techniki przedłużania włosów.

– Te warsztaty to nie tylko spotkania młodzieży z Nitek i Spożywczaka z młodzieżą z Niemiec, a także, co jest niezmiernie istotne, współpraca kierownictwa i nauczycieli, którzy są mocno zaangażowani w ofertę edukacyjną w zakresie nauki i rozwoju zawodów rzemieślniczych dostosowanych do rynku pracy – podkreśla Wicestarosta Waldemar Wrześniak. – Przypomnijmy, że oprócz wszystkich tzw. działań miękkich, dzięki projektowi zmieniliśmy także infrastrukturę obu szkół, a także doposażyliśmy pracownie. Całkowita wartość projektu to ok. 540 tys. euro.

Siła dobrej współpracy

Aż dwa wydarzenia skierowane do uczniów naszych szkół to dowód na to, że transgraniczna współpraca przynosi wiele korzyści. Nie udałoby się tego osiągnąć, gdyby nie współpraca z Oberstufenzentrum II des Landkreises Spree-Neiße z Cottbus oraz jednostek Powiatu.

Składamy serdecznie podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tych przedsięwzięć: nauczycielom i dyrekcji ZSP nr 2 i ZSP nr 4, młodzieży, która uczestniczyła w warsztatach oraz specjalistom, którzy podzielili się swoją wiedzą. Słowa uznania należą się także niezawodnemu zespołowi Wydziałowi Inwestycji, Promocji i Funduszy Pomocowych, dzięki któremu te wszystkie działania są możliwe.