Medycyna, logistyka i informatyka mają wzięcie

1 464 absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów złożyło podania do szkół Powiatu Nowosolskiego. Na ostatnim posiedzeniu Zarząd zdecydował o utworzeniu 42 klas pierwszych.

W tym roku do szkół Powiatu Nowosolskiego podania złożyło 722 absolwentów gimnazjów oraz 742 absolwentów klas ósmych. Niespełna 7 proc. to uczniowie spoza naszego powiatu.

Najwięcej uczniów w tym roku wybrało technikum logistyczne (klasy o tym profilu powstaną w ZSP nr 4 oraz ZSP nr 5). Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się również liceum o profilu medycznym, technika o profilu informatycznym, mechatronicznym oraz reklamy.

42 klasy pierwsze

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Nowosolskiego, w którym uczestniczyli dyrektorzy szkół, została podjęta decyzja dotycząca utworzenia oddziałów i kierunków kształcenia w Szkołach Ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosolskiego.

  • Liceum Ogólnokształcącego

– 5 oddziałów po gimnazjum

– 5 oddziałów po szkole podstawowej

  • CKZiU „Elektryk

– 2 oddziały liceum ogólnokształcącego (1 po gimnazjum i 1 po szkole podstawowej)

– 6 oddziałów technikum po gimnazjum

– 8 oddziałów technikum pod szkole podstawowej

  • ZSP nr 2

– 3 oddziały szkoły branżowej po gimnazjum

– 3 oddziały szkoły branżowej po szkole podstawowej

  • ZSP nr 4

– 4 oddziały technikum po gimnazjum

– 3 oddziały technikum po szkole podstawowej

  • ZSP nr 5

– 1 oddział technikum po gimnazjum

– 1 oddział technikum po szkole podstawowej

W Kożuchowskiej „Piątce” nadal istnieje możliwość uruchomienia klas branżowych. Ostateczna decyzja zapadnie po zakończeniu naboru uzupełniającego.

Dodatkowy nabór

Do 11 lipca uczniowie zakwalifikowani do klas pierwszych mają czas na dostarczenie oryginałów dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wyniku egzaminów) i potwierdzenie woli nauki. Listy przyjętych uczniów zostaną opublikowane 12 lipca.

Dla uczniów, którzy nie zakwalifikowali się do szkół ponadgimnazjalnych lub z jakiegoś powodu do tej pory nie złożyli dokumentów, 12 lipca rozpocznie się nabór uzupełniający. Ostateczne wyniki poznamy 13 sierpnia.