Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Małgorzaty Górnej

Małgorzata Górna, nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowej Soli została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Starosta Iwona Brzozowska oraz Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego miały okazję pogratulować tego szczególnego wyróżnienia przyznanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Członek Zarządu Sylwia Wojtasik, Dyrektor SOSW Jolanta Kaczkiełło-Ostrowska, Starosta Iwona Brzozowska oraz nagrodzona nauczycielka SOSW Małogorzata GórnaMałgorzata Górna jest nauczycielem historii, WOS i edukacji dla bezpieczeństwa oraz prowadzi zajęcia z zakresu rewalidacji. Od 2019 roku jest prezesem Stowarzyszenia Działającego na rzecz SOSW „Radość” . W tym roku pozyskała środki pozabudżetowe na organizację Powiatowej Olimpiady „Radość”. Koordynuje uroczystości szkolne i środowiskowe. Konkursy międzyszkolne i projekty edukacyjne w SOSW.

– Jest nauczycielem odpowiedzialnym, zaangażowanym, systematycznie dba i doskonali swój warsztat pracy – podkreśla Jolanta Kaczkiełło-Ostrowska, dyrektor SOSW w Nowej Soli.

Patriotycznie

W roku szkolnym 2017/2018 brała udział w międzyszkolnym konkursie organizowanym przez Muzeum Miejskie w Nowej Soli na kartkę patriotyczną, jej podopieczna zajęła trzecie miejsce w konkursie. Praca została wydana jako kartka okolicznościowa. Uczniowie M. Górnej zostali również zakwalifikowani do udziału w gali podsumowującej obchody 100-lecia Niepodległości Polski Nauczycielka.

Od 2018r corocznie organizuje Międzyszkolne Warsztaty dla Pocztów Sztandarowych szkół z Powiatu Nowosolskiego we współpracy z. XI Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej w Żaganiu, Powiatową Strażą Pożarną i Powiatową Komendą Policji w Nowej Soli oraz Kołem Emerytów Straży Pożarnej.

W duchu harcerstwa

Małgorzata Górna jest opiekunem drużyny harcerskiej 9DH NS „Róża Wiatrów”, która zrzesza uczniów i absolwentów SOSW. Organizuje imprezy harcerskie oraz rozpropagowuje wśród młodzieży szkolnej ducha harcerstwa. We współpracy z nowosolskim hufcem ZHP pozyskała środki na organizację Festiwalu Piosenki Harcerskiej oraz środki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na biwak żeglarski w Zbąszyniu.

Nauczycielka we współpracy z Hufcem ZHP Nowa Sól organizowała warsztaty harcerskie na terenie placówki, regaty łodzi canoe w Bytomiu Odrzańskim. W latach 2019- 2020 była organizatorem Nocowiska Harcerskiego z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.