Logistycy na obozie naukowym

W dniach od 14 do 16 maja trzynastoosobowa grupa logistyków z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie wraz z opiekunem p. Dorotą Szefler uczestniczyła w obozie naukowym pod hasłem Innowacyjne metody kształcenia i samokształcenia w zawodzie technik logistyk. Obóz jest kolejną formą dokształcenia i samodoskonalenia uczniów zorganizowaną w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim. Zajęcia odbywały się w Centrum Energetyki Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego, oddział zamiejscowy w Sulechowie i przeprowadzone zostały przez pracownika naukowego tutejszej uczelni panią Katarzynę Zych. Tematyka obozu zrealizowana została w pięciu modułach:
Moduł I – Kreatywność w innowacyjnym samokształceniu
Moduł II – Wykorzystanie kreatywności w praktyce
Moduł III – Otwarty umysł – otwarte zasady
Moduł IV – Multimedialnie
Moduł V – W sieci prawa
Uczniowie byli uczestnikami nie tylko ciekawych i inspirujących wykładów, lecz także warsztatów, podczas których mogli wdrażać do realizacji swoje pomysły i wykazać się inicjatywą, myśleniem nieszablonowym oraz błyskotliwością. Panel dyskusyjny poświęcony tematyce kreatywności miał za zadanie wskazać uczestnikom szkolenia, czym jest to zjawisko, jak przełamać rutynę w myśleniu, jakie czynniki sprzyjają kreatywności, a jakie ją blokują. Młodzież miała sposobność wzbogacić swoją wiedzę oraz umiejętności m.in. z zakresu tworzenia efektywnych prezentacji multimedialnych, znajomości prawa autorskiego oraz przepisów dotyczących ochrony wizerunku i danych osobowych, umiejętnego poruszania się po portalach edukacyjnych, zastosowania strategii poszukiwania i weryfikacji informacji. Obóz naukowy był okazją do podniesienia swoich kompetencji personalnych, wykazania się umiejętnością efektywnej współpracy w grupach zadaniowych, ale także okazją do lepszego poznania się i integracji. W opinii uczestników zajęcia przygotowane i przeprowadzone zostały w sposób ciekawy i przystępny, z naciskiem na maksymalne inspirowanie uczniów do aktywności oraz zaangażowania. Organizatorzy obozu przygotowali uczniom atrakcję w postaci wizyty w kręgielni. Gra w kręgle oraz bilard były doskonałą odskocznią od całodniowej nauki, wzbudzając przy tym duże emocje. Ostatni dzień obozu, to czas na podsumowanie i wręczenie młodzieży zasłużonych certyfikatów. Serdecznie gratulujemy pomyślnego ukończenia szkolenia i otrzymania certyfikatu następującym osobom: Marcelinie Morman, Barbarze Molenda, Iwonie Sychowskiej, Dominikowi Kulwas, Kamilowi Dobrewskiemu, Milenie Ficner, Wiktorii Adam, Kindze Biernackiej, Emilii Raczykowskiej, Klaudii Marduła, Aleksandrze Czubińskiej, Dawidowi Podlak, Wojciechowi Wojdat.