Laboratoria Przyszłości w SOSW

Uczniowie SOSW podczas zajęć w pracowni gospodarstwa domowegoSzkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości, który został ogłoszony i wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Nasza szkoła w ramach programu otrzymała 29 991,60zł. Dzięki tym pieniądzom zostaną utworzone i wzbogacone pracownie: techniczna, fizyki, pracownia gospodarstwa domowego.

logo Laboratoria Przyszłości

W ramach programu Laboratoria Przyszłości nasza szkoła zakupiła m.in.:

  1. Specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki (np. drukarka 3D , mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami, zestawy konstrukcyjne z różnych dziedzin z akcesoriami. Uczniowie na dodatkowych zajęciach będą rozwijać swoje umiejętności związane z drukiem 3D. Działania szkoły zostaną poszerzone o rozwój kompetencji kluczowych, związanych z wykorzystaniem technologii czy optymalizacją własnej pracy i nauki w oparciu o nowoczesne technologie.
  2. Sprzęt do rejestrowania i obróbki obrazu (słuchawki studyjne, statyw, mikrofon nagłowny i kierunkowy z akcesoriami, aparat cyfrowy, oświetlenie – przysłużą się one uczestnikom nowoutworzonej w naszej szkole pracowni fotografii. Uczniowie na dodatkowych zajęciach będą rozwijać swoje umiejętności związane z twórczym i kreatywnym wykorzystaniem urządzeń audiowizualnych z naciskiem na ich możliwości informacyjne, techniczne i artystyczne. Działania szkoły zostaną poszerzone o rozwój kompetencji technicznych (montaż, obróbka zdjęć), społecznych (tworzenie dzieł o charakterze informacyjnym i artystycznym) czy informatycznych (publikacja cyfrowa i promocja dzieł).
  3. Sprzęt gospodarstwa domowego (robot kuchenny oraz narzędzia i sprzęty kuchenne), wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej/technicznej (stacja lutownicza z gorącym powietrzem przysłużą się one uczestnikom pracowni technicznej. Uczniowie podczas zajęć będą rozwijać swoje umiejętności techniczne, kreatywne i manualne, związane z optymalnym wykorzystaniem maszyn i narzędzi, wraz z naciskiem na zachowanie zasad BHP.