Kurs programowania CNC w oparciu o system MTS CNC CAD/CAM

W dniach 20-24.06.2022 r. w ramach projektu pn.: „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Soli po raz drugi odbył się kurs programowania CNC w oparciu o system MTS CNC CAD/CAM.

W zajęciach udział wzięło łącznie 15 uczniów –  8 osób z CKZiU „Elektryk” oraz 7 z Europaschule OSZ Oder-Spree. Podczas kursów uczestnicy uczyli się programowania w oparciu o system MTS CNC w tym między innymi w zakresie toczenia i frezowania obsługi obrabiarek CNC.

W ramach projektu zaplanowano więcej kursów, w tym między innymi napowietrznego montażu energetycznego, czy w zakresie zarządzania urządzeniami i systemami energetyki odnawialnej.