Kupiliśmy laptopy z tabletami graficznymi dla nauczycieli

Kolejny sprzęt trafił do pięciu szkół Powiatu Nowosolskiego. Tym razem Powiat zakupił laptopy wraz z tabletami graficznymi, z których będą korzystali nauczyciele przedmiotów zawodowych. Nowy sprzęt trafił już do placówek.

Dużym wyzwaniem dla nauczycieli i uczniów w ostatnich miesiącach roku szkolnego była nauka na odległość. Dzięki programowi „Zdalna Szkoła” Powiat Nowosolski otrzymał dotację na zakup laptopów i tabletów dla uczniów.

W ramach realizowanych zadań Zarząd Powiatu postanowił doposażyć również nauczycieli. W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” udało się kupić 20 kompletów – tablety graficzne, laptopy i torby.

– Laptopy i tablety to kolejna forma wsparcia dla naszych szkół, która pozwoli nam sprostać wymaganiom jakie stawia przed nami nowoczesne szkolnictwo. Sprzęt otrzymają nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy rekluzją zajęcia w ramach projektu – podkreśla Wicestarosta Waldemar Wrześniak.

Wicestarosta Waldemar Wrześniak oraz Członek Zarządu Powiatu Sylwia Wojtasik przekazali 20 zestawów do pięciu szkół Powiatu Nowosolskiego – CKZiU „Elektryk”, ZSP nr 2, ZSP nr 4, ZSP nr 5 w Kożuchowie oraz SOSW. Sprzęt został podzielony na podstawie realizowanych przez szkołę zajęć w projekcie.

– Mamy nadzieję, że nowoczesny sprzęt będzie dobrze służył nauczycielom i pozwoli odkryć nowe możliwości w nauczaniu zawodów w nowym roku szkolnym – dodaje Członek Zarządu Sylwia Wojtasik.