Kożuchowska „Piątka” pamięta

W tym roku pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej zainicjowana została akcja pod hasłem „Szkoła Pamięta”. Do akcji dołączyli uczniowie kożuchowskiej Piątki, którzy co roku w okolicach Święta Zmarłych porządkują zapomniane groby.

Społeczność szkolna w tym roku podjęła się zorganizowania kilku działań, których mottem przewodnim było okazanie troski, zrozumienia i chwały nieżyjącym i często zapomnianym już mieszkańcom Kożuchowa. Jednym z najważniejszych i kultywowanych od wielu lat przedsięwzięciem jest porządkowanie grobów na starym cmentarzu katolickim przy ulicy Kolorowej.

Udana współpraca

– Wspólnie z uczniami oraz nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 1 przystąpiliśmy do sprzątania grobów oraz terenów do nich przylegających. Dzięki uprzejmości Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych USKOM mogliśmy liczyć na pomoc w postaci grabi, worków, rękawic, bez których działanie to nie byłoby możliwe do zrealizowania – relacjonują organizatorzy.

Po skończonych pracach porządkowych młodzież z obu szkół zapalała na grobach zebrane w naszej szkole znicze.

Dziękujemy uczniom i nauczycielom, którzy poświęcili swój czas i okazali dobre serce przybywając na cmentarz. Mowa tu o paniach: Renacie Raczykowskiej, Joannie Leśków oraz Dorocie Szefler, a także uczniach: Mai Lewenbeger, Mateuszu Jaśkiewiczu, Pawle Frąckowiaku oraz Gracjanie Bartczak. Dziękujemy także nauczycielom SP 1 pani Krystynie Górskiej, pani Barbarze Augustyniak, jak również licznie przybyłej grupie uczniów i ich rodzicom.

Dąb pamięci…

W ramach akcji „Szkoła Pamięta” uczniowie klasy pierwszej pod opieką pani Doroty Szefler porządkowali Dąb Pamięci znajdujący się przed budynkiem szkoły, a dedykowany aspirantowi policji Adamowi Ratuszyńskiemu. Przypomnijmy, iż Dąb jest odezwą na program edukacyjny Katyń…ocalić od zapomnienia, do którego przystąpiła nasza szkoła, a którego celem naczelnym jest upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej.

Lekcja lokalnej historii

Kolejnym, równie ważnym wydarzeniem była wizyta uczniów klasy III TLi w Lapidarium. Młodzież pod opieką pani Joanny Leśków udałą się na teren dawnego cmentarza ewangelickiego, niegdyś zwanego cmentarzem p.w. Świętej Trójcy, założonego w XVII wieku, a będącego miejscem pochówku ludności wyznania protestanckiego. Aktualnie teren Lapidarium mieści około 200 płyt nagrobnych i kilka kaplic. O tym szczególnym miejscu i wielu innych ciekawych faktach dotyczących jego historii opowiedział uczniom pan Zdzisław Szukiełowicz, któremu również jesteśmy wdzięczni za poświęcony czas i wiedzę, o którą zostaliśmy wzbogaceni.