Konkurs z Przedsiębiorczości w kożuchowskiej Piątce

We wtorek 27 marca br. w kożuchowskiej Piątce miała miejsce X edycja Powiatowego Konkursu z Przedsiębiorczości. Tegoroczne wydanie konkursu przebiegało pod hasłem: „Własny biznes – praca zespołowa”. Organizatorki przedsięwzięcia panie Małgorzata Antosik oraz Joanna Dudek przygotowały dla uczestników zadania w trzech etapach: test wiedzy z zakresu tematycznego konkursu, zadanie grupowe, prezentacja wytworów pracy zespołowej przez lidera grupy.
Do udziału w zmaganiach zgłosiły się 4 czteroosobowe drużyny uczniowskie z następujących szkół: CKZiU „Elektryk”, ZSP nr 4 „Spożywczak” oraz dwie drużyny gospodarzy. Nadrzędnym celem konkursu było krzewienie wśród młodych ludzi postaw i zachowań przedsiębiorczych. Zadanie konkursowe było tak skonstruowane, aby uczestnicy mogli wykazać się zdolnościami myślenia analitycznego, planowania oraz realizacji inicjatyw gospodarczych. Równie ważne i wysoko oceniane były umiejętności współpracy w grupie, konstruktywnej komunikacji i kreatywności. Zespoły po zakończeniu części pierwszej, którą było wypełnienie testu wiedzy przez przedstawiciela grupy, przystąpiły do części drugiej – praktycznej. Tym razem każda drużyna miała polecenie zaplanować wyjazd integracyjny dla pracowników firmy. Zmaganiom młodzieży przysłuchiwało się i oceniało wytwory ich pracy trzyosobowe jury w składzie: pani Katarzyna Pych – Siekierka, pani Dorota Szefler oraz pan Zenon Szpigun. Uwieńczeniem etapu trzeciego konkursu było wystąpienie lidera i zaprezentowanie przez niego efektów wspólnej pracy. Uczniowie dzielili się ciekawymi pomysłami, sprawdzali się w roli mówców, przekonywali swoimi argumentami do pomysłów na najciekawszy zakładowy wyjazd integracyjny. Rywalizacja była wyrównana i na wysokim poziomie, czego potwierdzeniem było zajęcie ex aequo pierwszych miejsc przez drużynę CKZiU „Elektryk” w składzie: Sylwia Wołoszka, Stanisława Karlińska, Daniel Musielak, Sebastian Zegers, ZSP nr 4 „Spożywczak” w składzie: Adrianna Wieczorkowska, Krystian Rogoziński, Weronika Zalewska, Paulina Kapitan oraz ZSP nr 5 w składzie: Julia Adamowska, Emilia Wajman, Karol Nowak i Marcin Pachurka. Podziękowania należą się również najmłodszym uczestnikom konkursu, którzy po raz pierwszy zmagali się z zadaniami konkursowymi udowadniając, że postawa i zachowania przedsiębiorcze nie są im obce. Mowa tu o zespole w składzie: Martyna Romanik, Marlena Wójcik, Klaudia Marduła i Damian Cebulski. Wynik konkursu w opinii jury i organizatorów świadczy niewątpliwie o dobrym przygotowaniu i porównywalnie takich samych poziomach wiedzy i umiejętności. Dyplomy wraz z pucharami uczestnikom Powiatowego Konkursu z Przedsiębiorczości wręczyła dyrektor szkoły pani Irena Szwarc, gratulując kreatywności i wiedzy oraz zapraszając do udziału w kolejnych edycjach konkursu.
Artykuł powstał we współpracy i w oparciu o materiały dostarczone przez panią Małgorzatę Antosik oraz redaktora naczelnego gazetki szkolnej „Piąteczka” Adriana Górskiego.