Koncert Noworoczny w Liceum

Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli wraz z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. G. Bacewicz zaprasza w piątek – 26 stycznia 2018 r. o godz. 18.00 na dwuczęściowy Koncert Noworoczny, którego intencją jest powrót do dobrych tradycji wspólnego kolędowania przyjaciół Liceum. W programie podczas pierwszej części koncertu zaplanowano występy orkiestry i chóru Szkoły Muzycznej. W części drugiej wystąpią uczniowie i absolwenci Liceum. W trakcie przerwy kawowej, podczas której będzie można skosztować słodkich przekąsek, przedstawiciele Rady Rodziców będą sprzedawali cegiełki. Dochód z nich zostanie przeznaczony na renowację parkietu w auli szkolnej. Przedsięwzięcie jest kontynuacją szeregu działań, które w ostatnim czasie podjął Zarząd Powiatu Nowosolskiego, aby unowocześnić infrastrukturę i bazę dydaktyczną szkoły. Honorowy Patronat nad Koncertem sprawuje Starosta Nowosolski.