Kolejne remonty w powiatowych szkołach

Całkiem niedawno zakończyły się powiatowe inwestycje w Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli i nowosolskim „Spożywczaku”. Zarząd Powiatu nie zwalnia jednak tempa i przeprowadza w szkołach kolejne remonty. Ponownie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, a także w budynku po dawnym „Odlewniaku”.

W ramach zadania pt. „Modernizacja i doposażenie pracowni w ZSP nr 4 w Nowej Soli – rob. budowlane” w szkole powstają kolejne, nowoczesne pomieszczenia do nauki, tym razem logistyki: pracownia gospodarki magazynowej, pracownia projektowania i planowania, pracownia transportowo-spedycyjna. Wykonawca ma czas do 20 sierpnia na wyremontowanie pomieszczeń, do tego czasu Powiat zamierza również wyłonić w drodze przetargu i zrealizować dostawy wyposażenia. Dzięki temu od przyszłego roku szkolnego uczniowie „Spożywczaka” będą mogli uczyć się w nowoczesnych pracowniach logistycznych.

Remont w budynku dawnego „Odlewniaka” to część większej przebudowy mającej na celu stworzenie jednego kompleksu z budynkami przy ul. Piłsudskiego, w którym obecnie znajduje się CKZiU. Po całkowitym remoncie, w budynku przy ul. Kościuszki będzie odbywać się nauka przedmiotów ogólnych oraz znajdować się tam będzie administracja szkoły, pomieszczenia dla kadry nauczycielskiej, aula. Budynek obecnego CKZiU przy ul. Piłsudskiego będzie przeznaczone na kształcenie zawodowe m.in. w zakresie energii odnawialnej, CNC, czy miernictwa i materiałoznawstwa.
W ramach zadania pt. Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 28 w Nowej Soli na potrzeby CKZiU – etap I szkoła zostanie przebudowana, na początek tylko w obrębie budynku. Prace obejmą m.in.: wydzielenie i wyremontowanie nowych pomieszczeń wraz ze zmianą ich przeznaczenia, budowę windy wewnątrz, przebudowę klatki schodowej do piwnicy, wyburzenie istniejących i budowę nowych schodów zewnętrznych, obniżenie posadzki w pomieszczeniach, wymianę drzwi, wymianę i projekt nowych instalacji wewnętrznych tj. elektrycznych, sanitarnych, dostosowanie wejść do budynku dla niepełnosprawnych oraz projekt zagospodarowania terenu. Przebudowa ma być zakończona do 30 listopada br.