Kolejna możliwość rozwoju szkolnictwa zawodowego

W piątek 9 lutego br. w Starostwie w Nowej Soli odbyło się spotkanie z Polską Izbą Rozwoju Elektromobilności, którą reprezentowali Krzysztof Burda i Marcin Nowak oraz Uniwersytetem Zielonogórskim reprezentowanym przez Prorektora Andrzeja Pieczyńskiego. Ze strony Powiatu w spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Waldemar Wrześniak, który nadzorował prace nad przygotowanym wnioskiem dotyczącym pozyskania środków na szkolnictwo zawodowe.

Spotkanie wynikało z informacji o zakończeniu oceny wniosków złożonych w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs) w którym wniosek Powiatu pn ,,Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ,,Elektryk” w Nowej Soli” został zatwierdzony do realizacji.

Koncepcja wniosku zakłada utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności czyli na początek działania infrastrukturalne i doposażenie, a następnie utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU „Elektryk” z zaplanowanymi kursami dla młodzieży i dorosłych nie tylko z terenu naszego powiatu.

Uczestniczącym w spotkaniu był również Dyrektor CKZiU Elektryk Grzegorz Königsberg oraz przedstawiciele Wydziału Oświaty i Wydziału Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji.

Założeniem rozmów było potwierdzenie gotowości udziału w realizacji zadanie i omówienie zapisów umowy partnerskiej.

Rozmowy dotyczyły również prac w zakresie utworzenia nowego kierunku kształcenia czyli technik elektromobilności, kadry nauczycieli, którzy posiadają umiejętności i uprawnienia aby w kształceniu na nowym kierunku uczestniczyć oraz konieczności wydłużenia terminu zakończenia przedsięwzięcia jeśli zapadnie ostateczna decyzja o realizacji projektu.

Po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu dotyczącej zgody na realizację projektu, będzie możliwe uzyskanie prawie 14 mln złotych przy założeniu, że całkowita wartość zadania to 16 mln 300 tysięcy zł.