Klasa patronacka w CKZiU

Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak wziął udział w konferencji prasowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”, podczas której zostały przedstawione nowe rozwiązania w zakresie kształcenia zawodowego w Szkole Branżowej I Stopnia w zawodzie mechanik/mechatronik i możliwość dostosowania kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dużą rolę odgrywają tutaj firmy Voit Polska, NORD Napędy Zakłady Produkcyjne oraz Gedia Poland, które wraz z „Elektrykiem” stworzyły kompleksowy program kształcenia uczniów, w tym kształcenia bezpośrednio u pracodawcy, a także innowacyjne formy prowadzenia praktyk zawodowych odbywanych w kraju i za granicą. Planowany jest również atrakcyjny system stypendialny. A wszystko to w ramach tzw. klas patronackich. Uczeń takiej klasy mógłby od pierwszej roku nauki otrzymywać stypendium w wysokości od 300 do 600 zł miesięcznie, odbywałby praktyki i staże w tych trzech firmach, a po nauce miałby zapewnioną pracę. Informacje dot. naboru do patronackiej klasy branżowej będzie można śledzić na stronie szkoły.